Докторські дисертації зі спеціальності 27.00.02 (документознавство, архівознавство)

2014 рік

  1. Левченко, Лариса Леонідівна. Розвиток архівної справи в Сполучених Штатах Америки (кінець ХVIII – початок ХХІ ст.) : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.02 / Лариса Леонідівна Левченко . – Київ, 2014. – 37 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського,  дата захисту: 25.09.14)

2010 рік

  1. Бездрабко, Валентина Василівна. Становлення і розвиток документознавства в Україні (друга половина XX – початок XXI ст.) : автореф. дис … д-ра іст. наук: 27.00.02 / Валентина Василівна Бездрабко . – Київ : Б.в., 2010 . – 36 с. (Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, дата захисту: 12.03.10)