Докторські дисертації зі спеціальності 27.00.03 (книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство)

2015 рік

 1. Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна. Бібліотечно-інформаційна сфера України в контексті  соціальних трансформацій кінця ХХ ст. – 10-х років ХХІ ст.: концепції стратегічного   розвитку,   динаміка змін,  перспективи  : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Олена Вікторівна Воскобойнікова-Гузєва.  – Київ, 2015. – 36 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 25.12.15)

2014 рік

 1. Попик, Володимир Іванович. Ресурси біографічної та біобібліографічної інформації в системі національної спадщини : історія, методологія, розвиток : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Володимир Іванович Попик . – Київ, 2014 . – 36 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 26.02.14.)

2013 рік

 1. Гранчак, Тетяна Юріївна. Бібліотека в системі політичної комунікації : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Тетяна Юріївна Гранчак . – Київ : Б.в., 2012 . – 35 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 10.01.13)
 2. Добко, Тетяна Василівна. Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН України: трансформація змісту, форм і методів під впливом зміни інформаційно-комунікаційного середовища (XX ст. – перше десятиліття XXI ст.) : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Тетяна Василівна Добко . – Київ, 2013 . – 33 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 04.10.13)
 3. Кобєлєв, Олексій Миколайович. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек України : теоретико-методологічні засади розвитку : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Олексій Миколайович Кобєлєв . – Харків : Б.в., 2013 . – 34 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 20.07.13)

2012 рік

 1. Гранчак, Тетяна Юріївна. Бібліотека в системі політичної комунікації : автореф. дис … док. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Тетяна Юріївна Гранчак . – Київ : Б.в., 2011 . – 36 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 26.12.12)
 2. Стрішенець, Надія Володимирівна. Розвиток бібліотечно-інформаційної терміносистеми США (кінець XX – початок XXI ст.) : автореф. дис … д-ра іст. наук: 27.00.03 / Надія Володимирівна Стрішенець . – Київ : Б.в., 2012 . – 39 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 23.08.12)

2011 рік

 1. Маркова, Вікторія Анатоліївна. Книжкова комунікація: теорія, історія, перспективи розвитку : автореф. дис … д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Вікторія Анатоліївна Маркова . – Харків : Б.в., 2011 . – 36 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 12.09.11)

2010 рік

 1. Пашкова, Валентина Степанівна. Еволюція національних бібліотечних асоціацій (1876-2009) : автореф. дис … д-ра іст. наук : 27.00.03 / Валентина Степанівна Пашкова . – Київ : Б.в., 2010 . – 40 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 08.07.10)

2009 рік

 1. Давидова, Ірина Олександрівна. Інноваційна політика бібліотек України: зміст та стратегії розвитку в інформаційному суспільстві : автореф. дис … д-ра наук з соціальних комунікацій: 27.00.03 / Ірина Олександрівна Давидова . – Харків : Б.в., 2008 . – 50 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 12.02.09)
 2. Міщук, Сергій Миколайович. Історико-кодикографічні та бібліографічні дослідження рукописно-книжної спадщини України (друга половина XIX – 30-ті роки XX ст.) : автореф. дис … д-ра іст. наук: 27.00.03 / Сергій Миколайович Міщук . – Київ : Б.в., 2009 . – 32 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 25.12.09.)
 3. Шемаєва, Ганна Василівна. Бібліотека в системі наукової комунікації: коеволюційні процеси розвитку : автореф. дис … д-ра наук з соціальних комунікацій: 27.00.03 / Ганна Василівна Шемаєва . – Харків : Б.в., 2009 . – 42 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 15.07.09)