Кандидатські дисертації зі спеціальності 27.00.02 (документознавство, архівознавство)

2015 рік

 1. Бойко, Віта Федорівна.  Уніфікація документації в Україні: історія та сучасний стан [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 27.00.02 “Документознавство, архівознавство” / Бойко Віта Федорівна ; Держ. архівна служба України, Український НДІ архівної справи та документознавства. – К., 2015. – 20 с. –
 2. Отамась, Інна Григорівна.   Організація діловодства у регіонах УСРР-УРСР у 1920-1980-х роках (на прикладі Черкаського регіону) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : [спец.] 27.00.02 “Документознавство, архівознавство” / Отамась Інна Григорівна ; Держ. архівна служба України, Укр. НДІ архівної справи та документознавства. – К., 2015. – 18 с. –
 3.  Хащина, Христина Олександрівна.   Інформаційні ресурси місцевих державних архівних установ України: типологія, організація, перспективи розвитку [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.02 “Документознавство. Архівознавство” / Хащина Христина Олександрівна ; М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Х., 2015. – 22 с. –

2014 рік

 1. Смага, Олена Володимирівна. Моніторинг документних потоків як комунікаційний засіб управління загальноосвітніми навчальними закладами України : автореф. дис… канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Олена Володимирівна Смага . – Харків, 2014. – 21 с. (Харківська державна академія культури,  дата захисту: 17.10.14)
 2. Вінтонів, Христина Михайлівна. Українські документально-інформаційні ресурси у віртуальному просторі Канади: структура, інформаційне наповнення та методика пошуку України : автореф. дис… канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Христина Михайлівна Вінтонів . – Київ, 2014. – 20 с. (Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства,  дата захисту: 24.09.14)
 3. Доліновський, Володимир  Іванович. Організація і діяльність Земського архіву у Львові (1919-1933 рр.) України : автореф. дис… канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Володимир Іванович Доліновський Вінтонів . – Київ, 2014. – 20 с. (Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства,  дата захисту: 24.09.14)
 4. Васильченко, Микола Миколайович. Організаційно-функціональні трансформації архівів у сучасному соціально-комунікаційному середовищі : автореф. дис… канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Микола Миколайович Васильченко . – Харків, 2014. – 20 с. (Харківська державна академія культури,  дата захисту: 25.06.14)
 5. Левченко, Лариса Леонідівна. Розвиток архівної справи в Сполучених Штатах Америки (кінець XVIII – початок ХХІ ст.) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 27.00.02 “Документознавство, архівознавство” / Левченко Лариса Леонідівна ; НАН України, Нац. бібліотека України імені В. І. Вернадського. – К., 2014. – 37 с. –

2013 рік

 1. Польовик, Світлана Миколаївна. Формування та розвиток бібліотечно-архівної колекції “Фонд президентів України” як спеціалізованого документного фонду : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Світлана Миколаївна Польовик . – Київ, 2013 . – 15 с. (Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, дата захисту: 20.11.13)
 2. Стоян, Платон Федорович. Архівні електронні ресурси Канади і Австралії: досвід створення та корпоративної інтеграції (70-ті р.р. XX – 10-ті р.р. XXI ст.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Платон Федорович Стоян . – Київ, 2013 . – 17 с. (Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, дата захисту: 04.12.13)

2012 рік

 1. Гаращук, Тетяна Степанівна. Організація діловодства в дворянських депутатських зібраннях на території України (кінець XVIII – початку XX ст.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Тетяна Степанівна Гаращук . – Київ : Б.в., 2012 . – 20 с. (Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, дата захисту: 19.04.12)
 2. Горєва, Вікторія Володимирівна. Дослідницька діяльність Української філії науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР в м. Києві: економічні та інформологічні напрями досліджень : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.02 / Вікторія Володимирівна Горєва . – Київ : Б.в., 2012 . – 21 с. (Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, дата захисту: 19.07.12)
 3. Добровольська, Вікторія Василівна. Керування документацією в органах управління культурою України: соціально-комунікаційний аспект : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Вікторія Василівна Добровольська . – Київ : Б.в., 2012 . – 16 с. (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, дата захисту: 07.11.12)
 4. Зозуля, Світлана Миколаївна. Сучасна архівна термінологія в Україна : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Світлана Миколаївна Зозуля . – Київ : Б.в., 2012 . – 19 с. (Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, дата захисту: 19.07.12)
 5. Климчук, Людмила Вікторівна. Документальні ресурси краєзнавчих досліджень Поділля (1991-2010 рр.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.02 / Людмила Вікторівна Климчук . – Київ : Б.в., 2012 . – 12 с. (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, дата захисту: 02.07.12)
 6. Ковтанюк, Юрій Славович. Електронне документознавство в Україні: сутність наукового напряму, історія формування, перспективи розвитку : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Юрій Славович Ковтанюк . – Київ : Б.в., 2012 . – 20 с. (Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, дата захисту: 24.05.12)
 7. Кудлай, В’ячеслав Олегович. Документаційне забезпечення системи управління якістю на промисловому підприємстві : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / В’ячеслав Олегович Кудлай . – Київ : Б.в., 2012 . – 20 с. (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, дата захисту: 07.11.12)
 8. Матвієнко, Анатолій Тихонович. Документально-інформаційне забезпечення туристичної галузі в Україні: соціально-комунікаційний аспект : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Анатолій Тихонович Матвієнко . – Київ : Б.в., 2012 . – 15 с. (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, дата захисту: 25.05.12)
 9. Осередчук, Ольга Анатоліївна. Архів Львівського університету у другій половині XIX – першій половині XX ст.: історія формування та функціонування : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Ольга Анатоліївна Осередчук . – Київ : Б.в., 2012 . – 19 с. (Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, дата захисту: 22.10.12)
 10. Сальнікова, Наталія Валеріївна. Нормативне та науково-методичне забезпечення діловодства в Україні у 1920 – 1930-х роках : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Наталія Валеріївна Сальнікова . – Київ : Б.в., 2012 . – 24 с. (Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, дата захисту: 12.06.12)
 11. Сокур, Людмила Анатоліївна. Державна політика України у сфері діловодства (1917-2010) : основні риси й напрями : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Людмила Анатоліївна Сокур . – Київ : Б.в., 2012 . – 19 с. (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, дата захисту: 25.09.12)

2011 рік

 1. Вилегжаніна, Маріанна Вадимівна. Нормативно-правові акти в комунікаційному середовищі сучасної України : автореф. дис … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.02 / Маріанна Вадимівна Вилегжаніна . – Київ : Б.в., 2011 . – 18 с. (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, дата захисту: 11.11.11)
 2. Шелестова, Анна Миколаївна. Навчальна документація в інтегрованому інформаційно-комунікаційному просторі вищого навчального закладу : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.02 / Анна Миколаївна Шелестова . – Київ : Б.в., 2011 . – 19 с. (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, дата захисту: 11.11.11)
 3. Якимюк, Юлія Петрівна. Комунікаційна система документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.02 / Юлія Петрівна Якимюк . – Київ : Б.в., 2011 . – 19 с. (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, дата захисту: 21.06.11)

2010 рік

 1. Дубова, Світлана Володимирівна. Підготовка документознавців для сфери державного управління в Україні (1995-2008 рр.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій:27.00.02 / Світлана Володимирівна Дубова . – Київ : Б.в., 2010 . – 19 с. (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, дата захисту: 22.03.10)
 2. Ємельянова, Тетяна Олександрівна. Аудіовізуальні документи в державних архівах України: організація доступу та використання інформації, що міститься в них (1930-2007 рр.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Тетяна Олександрівна Ємельянова . – Київ : Б.в., 2010 . – 19 с. (Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, дата захисту: 23.04.10)
 3. Збанацька, Оксана Миколаївна. Архівні інформаційно-пошукові системи: розширення пошукових можливостей (1991-2008 рр.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Оксана Миколаївна Збанацька . – Київ : Б.в., 2010 . – 18 с. (Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, дата захисту: 08.04.10)
 4. Іващук, Леся Анатоліївна. Архівні фонди музейних установ гуманітарного циклу Всеукраїнської академії наук в 1928-1930-х років XX ст.: формування, склад і зміст документів : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Леся Анатоліївна Іващук . – Київ : Б.в., 2010 . – 19 с. (Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, дата захисту: 19.05.10)
 5. Корчемна, Ірина Степанівна. Розвиток системи комплектування і обліку рукописних фондів бібліотек України та створення сучасних інформаційних ресурсів (1918-2009) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Ірина Степанівна Корчемна . – Київ : Б.в., 2010 . – 18 с. (Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, дата захисту: 17.06.10)
 6. Мельник, Ростислав Ігорович. Організація архівної справи у Польщі (1945-2005 рр.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Ростислав Ігорович Мельник . – Київ : Б.в., 2010 . – 20 с. (Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, дата захисту: 23.04.10)

2009 рік

 1. Кравцова, Олена Анатоліївна. Архівний портал ЮНЕСКО: засади створення, структура, інформаційний ресурс : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Олена Анатоліївна Кравцова . – Київ : Б.в., 2009 . – 19 с. (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, дата захисту: 19.11.09)
 2. Леміш, Наталія Олександрівна. Організація діловодства в органах державної влади Чернігівської губернії (1802-1856 рр.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Наталія Олександрівна Леміш . – Київ : Б.в., 2009 . – 17 с. (Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, дата захисту: 13.01.10)
 3. Політова, Олена Аркадіївна. Вторинна документальна інформація з історії України в бібліографічних посібниках і архівних довідниках 90-х рр. XX ст. – поч. XXI ст. : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Олена Аркадіївна Політова . – Київ : Б.в., 2009 . – 19 с. (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, дата захисту: 22.12.09)
 4. Примак, Алла Федорівна.Архівна спадщина М.Ф. Біляшівського (1867-1926): склад, зміст та історикр-культурна значущість : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Алла Федорівна Примак . – Київ : Б.в., 2009 . – 20 с. (Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, дата захисту: 13.03.09)

2008 рік

 1. Боряк, Тетяна Геннадіївна. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з Чехословацької Республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945-2007) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Тетяна Геннадіївна Боряк . – Київ : Б.в., 2008 . – 16 с. (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, дата захисту: 26.12.08)
 2. Рудюк, Володимир Вікторович. Система керування електронною документацією у Федеративній Республіці Німеччина (1990-2006 рр.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.02 / Володимир Вікторович Рудюк . – Київ : Б.в., 2008 . – 16 с. (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, дата захисту: 14.07.08)