Кандидатські дисертації зі спеціальності 27.00.03 (книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство)

2015 рік

 1. Олексів, Ілона Володимирівна.  Сербські видання кінця XVIII-початку XX століття у Галичині: Історико-книгознавчий аспект: автореф. дис… канд. наук із історичних наук: 27.00.03 / Ілона Володимирівна Олексів. – Київ, 2015. – 18 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 26.03.15)
 2. Мацелюх, Катерина Степанівна. Петро Абрамович як вчений, освітянин, громадський діяч та його внесрк у розвиток бібліотечно-бібліографічної справи Волині (10-20 ті. рр. ХХ ст.): автореф. дис… канд. із історичних наук: 27.00.03 / Катерина Степанівна Мацелюх.  – Київ, 2015. – 20 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 26.03.15)
 3. Бірюкова, Тетяна Леонідівна. Бібліотека в системі документних комунікацій: функціональний аспект [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук ступеня канд. наук із соціальних комунікацій : [спец.] 27.00.03 “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство” / Бірюкова Тетяна Леонідівна ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – К., 2015. – 16 с. –
 4. Стронська, Наталія Тарасівна.   Електронні ресурси українського історичного біобібліографознавства: стан і перспективи розвитку (90-ті роки ХХ – 10-ті роки ХХІ ст.) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 27.00.03 “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство” / Стронська Наталія Тарасівна ; НАН України, Нац. бібліотека України імені В. І. Вернадського. – К., 2015. – 15 с. –
 5.   Глазунова, Людмила Володимирівна.   Бібліографознавство в Україні на сучасному етапі: організаційно-управлінський аспект [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня кан. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство” / Глазунова Людмила Володимирівна ; М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Х., 2015. – 23 с. –
 6.   Ткаченко, Тетяна Петрівна.   Система менеджменту якості як засіб сталого розвитку бібліотек України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство” / Ткаченко Тетяна Петрівна ; М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Х., 2015. – 22 с. –
 7.   Мацелюх, Катерина Степанівна.   Петро Абрамович як вчений, освітянин, громадський діяч та його внесок у розвиток бібліотечно-бібліографічної справи Волині (10-20-ті рр. ХХ ст.) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 27.00.03 “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство” / Мацелюх Катерина Степанівна ; НАН України, Нац. бібліотека України імені В. І. Вернадського. – К., 2015. – 20 с. –
 8.  Мураховський, Анатолій Леонідович.  Концептуальні засади державної політики України в галузі книговидання та книгорозповсюдження [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство” / Мураховський Анатолій Леонідович ; М0во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Х., 2015. – 18 с. –

2014 рік

 1. Барабаш, Світлана Іванівна. Зв’язки з громадськістю в системі соціально-комунікаційної діяльності бібліотеки вищого навчального закладу : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Світлана Іванівна Барабаш . – Київ, 2013 . – 19 с. (Київський національний університет культури і мистецтв, дата захисту: 10.01.14)
 2. Дригайло, Сергій Васильович. Система обслуговування газетними фондами в умовах зростання інформаційних потреб читачів : досвід Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1991 – 2010 ) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Сергій Васильович Дригайло . – Київ, 2013 . – 15 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 11.03.14)
 3. Постельжук, Олена Миколаївна. Інформаційно-аналітична діяльність обласних універсальних наукових бібліотек України: основні напрями діяльності і види інформаційної продукціїї : автореф. дис… канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Олена Миколаївна Постельжук . – Київ : Б.в., 2013 . – 16 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 12.02.14)
 4. Назаровець, Сергій Андрійович   Інфометрична діагностика потоку веб- публікацій українських бібліотекознавців закладу : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Сергій Андрійович Назаровець  . – Харків, 2014. – 21 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 17.10.14)
 5. Каїді, Вікторія Валеріївна. Електронні видання як об’єкт комплектування фондів бібліотек України : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Вікторія Валеріївна Каїді . – Харків, 2014. – 21 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 25.06.14)
 6. Попик, Володимир Іванович.  Ресурси біографічної та біобібліографічної інформації в системі національної спадщини: історія, методологія, розвиток [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 27.00.03 “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство” / Попик Володимир Іванович ; НАН України, Ін-т історії України. – К., 2014. – 37 с. –
 7. Каїді, Вікторія Валеріївна Електронні видання як об’єкт комплектування фондів бібліотек України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.03 “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство” / Каїді Вікторія Валеріївна ; М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Х., 2014. – 21 с. –

2013 рік

 1. Бобришева, Олександра Володимирівна. Публічна бібліотека в незалежній Україні як суб’єкт інформаційної безпеки : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Олександра Володимирівна Бобришева . – Київ, 2013 . – 19 с. (Київський національний університет культури і мистецтв, дата захисту: 05.08.13)
 2. Бондаренко, Вікторія Іванівна. Дистантне інтернет-обслуговування користувачів сучасної бібліотеки (кінець XX – початок XXI ст.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Вікторія Іванівна Бондаренко . – Київ, 2013 . – 19 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 04.10.13)
 3. Вертій, Жанна Сергіївна. Обслуговування читачів в бібліотеках для дітей : розвиток інноваційних форм : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Жанна Сергіївна Вертій . – Київ : Б.в., 2013 . – 19 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 16.09.13)
 4. Гарбар, Лариса Володимирівна. Українські діячі та їх внесок у розвиток бібліотечної справи (1918-1941) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Лариса Володимирівна Гарбар . – Київ, 2013 . – 16 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 05.09.13)
 5. Копанєва, Єлизавета Олександрівна. Наукометричні технології в електронній бібліотеці : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Єлизавета Олександрівна Копанєва . – Київ, 2013 . – 15 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 16.12.13)
 6. Литвинова, Лариса Анатоліївна. Дисертаційні дослідження як джерело визначення стану і тенденцій розвитку книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства в Україні (1994-2012) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Лариса Анатоліївна Литвинова . – Київ, 2013 . – 16 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 14.10.13)
 7. Матвійчук, Лариса Олександрівна. Розвиток біобібліографічних досліджень у галузі гуманітарних наук в Національній академії наук України (1918-2012) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Лариса Олександрівна Матвійчук . – Київ : Б.в., 2013 . – 16 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 17.06.13)
 8. Присяжна, Лілія Василівна. Економічна періодика як ресурс підготовки бібліотечних інформаційно-аналітичних видань для управлінських структур : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Лілія Василівна Присяжна . – Київ, 2013 . – 19 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 20.11.13)
 9. Сошинська, Вікторія Євгенівна. Професійна комунікація як фактор розвитку книжкової галузі : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Вікторія Євгенівна Сошинська . – Київ, 2013 . – 20 с. (Київський національний університет культури і мистецтв, дата захисту: 05.08.13)
 10. Стрілець, Наталія Олександрівна. Технології архівного збереження електронних бібліотечних ресурсів у мережевому комунікаційному просторі : автореф. дис… канд. наук з соціальних комунікацій: 27.00.03 / Наталія Олександрівна Стрілець . – Харків : Б.в., 2013 . – 20 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 15.05.13)
 11. Чуприна, Леонід Андрійович. Оперативна інтернет-інформація як чинник розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек України (кінець XX – початок XXI ст.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Леонід Андрійович Чуприна . – Київ, 2013 . – 23 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 20.08.13)

2012 рік

 1. Гавриш, Наталія Борисівна. Формування корпоративних бібліотечно-інформаційних ресурсів як складової інформаційної інфраструктури фармацевтичної галузі України : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Наталія Борисівна Гавриш . Харків : Б.в., 2012 . – 20 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 08.11.12)
 2. Горова, Світлана Валеріївна. Періодичні електронні видання в системі бібліотечних інформаційних ресурсів (на базі аналізу інтернет-видань кінця XX – початку XXI ст.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Світлана Валеріївна Горова . – Київ : Б.в., 2012 . – 19 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 21.05.12)
 3. Дем’янюк, Людмила Миколаївна. Історія та сучасні тенденції розвитку бібліотечної справи в Ірані : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Людмила Миколаївна Дем’янюк . – Київ : Б.в., 2011 . – 19 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 20.01.12)
 4. Колесникова, Тетяна Олександрівна. Комунікаційні моделі діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Тетяна Олександрівна Колесникова . – Харків : Б.в., 2012 . – 22 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 08.06.12)
 5. Лесюк, Ольга Василівна. Бібліотечно-інформаційний сегмент комунікаційного середовища митної справи України: стратегії формування : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Ольга Василівна Лесюк . – Харків : Б.в., 2012 . – 20 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 08.11.12)
 6. Патрикей, Світлана Анатоліївна. Становлення та розвиток бібліографії історико-географічних регіонів України (20-і роки XIX – початок XXI ст.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Світлана Анатоліївна Патрикей . – Київ : Б.в., 2012 . – 20 с. (Національна академія наук України, дата захисту: 02.11.12)
 7. Петрова, Мілена Валентинівна. Управління формуванням електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів (кінець XX ст. – початок XXI ст.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Мілена Валентинівна Петрова . – Київ : Б.в., 2012 . – 20 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 02.11.12)
 8. Плитус, Олександра Семенівна. Роль товариства Рідна школа у книжковому русі Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Олександра Семенівна Плитус . – Київ : Б.в., 2012 . – 20 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 05.10.12)
 9. Рабчун, Оксана Станіславівна. Родова книгозбірня Урбановських та Стажинських як об’єкт історико-книгознавчого дослідження (XIX – поч. XXI ст.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.03 / Оксана Станіславівна Рабчун . – Київ : Б.в., 2012 . – 16 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 25.09.12)

2011 рік

 1. Бондар, Наталія Петрівна. Історико-книгознавче дослідження видань І. Федорова та П. Мстиславця: філігранологічний аспект : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Наталія Петрівна Бондар . – Київ : Б.в., 2011 . – 17 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 12.12.11)
 2. Вахнован, Вікторія Юріївна. Соціологічні дослідження як комунікаційний складник системи менеджменту якості бібліотечних послуг : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Вікторія Юріївна Вахнован . – Харків : Б.в., 2011 . – 20 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 04.11.11)
 3. Кузнецова, Марина Миколаївна. Системне формування краєзнавчих електронних ресурсів бібліотек як складової соціально-комунікаційного простору регіону : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Марина Миколаївна Кузнецова . – Харків : Б.в., 2011 . – 21 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 22.12.11)
 4. Литвиненко, Ольга Олександрівна. Дитяча книга в мультимедійному середовищі: сучасний стан та перспективи розвитку : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Ольга Олександрівна Литвиненко . – Харків : Б.в., 2011 . – 22 с (Харківська державна академія культури, дата захисту: 22.12.11)
 5. Мар’їна, Олена Юріївна. Інформаційно-комунікаційна взаємодія як фактор розвитку регіональних бібліотечних систем : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Олена Юріївна Мар’їна . – Харків : Б.в., 2011 . – 20 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 22.04.11)
 6. Назарчук, Тетяна Борисівна. Розвиток бібліографії кримознавства в СРСР (1921-1945) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Тетяна Борисівна Назарчук . – Київ : Б.в., 2011 . – 20 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 07.07.11)
 7. Остапчук, Юлія Анатоліївна. Інформаційно-бібліографічна система університетської бібліотеки: зміст, організація, використання : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Юлія Анатоліївна Остапчук . – Харків : Б.в., 2011 . – 16 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 07.07.11)
 8. Пальчук, Валентина Едуардівна. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек у забезпеченні владних структур України (90-ті роки XX – початок XXI ст.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Валентина Едуардівна Пальчук . – Київ : Б.в., 2011 . – 19 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 12.12.11.)
 9. Пасмор, Юлія Вікторівна. Бібліотечно-інформаційне забезпечення правової науки в Україні: напрями консолідації : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Юлія Вікторівна Пасмор . – Харків : Б.в., 2011 . – 20 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 04.07.11)
 10. Промська, Олександра Леонідівна. Розвиток метабібліографії в Україні (кінець XIX – початок XXI ст.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Олександра Леонідівна Промська . – Київ : Б.в., 2011 . – 18 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 12.09.11)
 11. Симоненко, Тетяна Василівна. Мережеве інформаційно-бібліотечне забезпечення наукових досліджень : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Тетяна Василівна Симоненко . – Київ : Б.в., 2011 . – 18 с (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 10.01.12)
 12. Устиновський, Дмитро Володимирович. Науково-бібліографічна діяльність Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-2010): етапи, напрями, зміст : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Дмитро Володимирович Устиновський . – Київ : Б.в., 2011 . – 20 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 12.09.11)

2010 рік

 1. Дурєєва, Тетяна Анатоліївна. Адаптація комунікаційних технологій до бібліотечної діяльності в умовах інформаційного суспільства : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Тетяна Анатоліївна Дурєєва . – Харків : Б.в., 2010 . – 20 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 05.03.10.)
 2. Захарова, Наталія Борисівна. Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-2008) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Наталія Борисівна Захарова . – Київ : Б.в., 2010 . – 19 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 15.03.10)
 3. Іванова, Наталія Георгіївна. Електронне інформування в правовій сфері як бібліотечний аспект розвитку інформатизації в Україні (1998-2008) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.03 / Наталія Георгіївна Іванова . – Київ : Б.в., 2010 . – 16 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 08.11.10)
 4. Калмикова, Марина Михайлівна. Особові книжкові зібрання у фондах Наукової бібліотеки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (1918-1941): історія формування та зміст : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Марина Михайлівна Калмикова . – Київ : Б.в., 2010 . – 20 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 15.03.10)
 5. Коваленко, Ірина Павлівна. Комунікаційні засоби формування правової культури бібліотечних фахівців : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Ірина Павлівна Коваленко . – Харків : Б.в., 2010 . – 21 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 05.03.10)
 6. Коржик, Наталя Анатоліївна. Електронний абонемент як засіб удосконалення бібліотечно-комунікаційного сервісу : автореф. дис … канд. наук з соціальних комунікацій: 27.00.03 / Наталя Анатоліївна Коржик . – Харків : Б.в., 2010 . – 20 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 14.01.11)
 7. Кривенко, Маргарита Олександрівна. Книгозбірня “Студіону” у Львові (1909-1940): історія, сучасний стан фонду : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Маргарита Олександрівна Кривенко . – Київ : Б.в., 2010 . – 20 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 26.03.10)
 8. Медведєва, Валентина Миколаївна. Еволюція дистантних форм бібліотечної роботи як спосіб розширення доступу користувачів до бібліотечних фондів (1990-2009) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Валентина Миколаївна Медведєва . – Київ : Б.в., 2010 . – 18 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 26.03.10)
 9. Мухамед’яров, Наіль Нариманович. Бібліотека як соціально-комунікаційний центр формування здорового способу життя : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Наіль Нариманович Мухамед’яров . – Харків : Б.в., 2010 . – 20 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 05.03.10)
 10. Проценко, Тамара Володимирівна. Cистема бібліотечно-інформаційного супроводу професійної діяльності сімейних лікарів в Україні : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Тамара Володимирівна Проценко . – Харків : Б.в., 2010 . – 21 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 28.12.10)
 11. Трачук, Людмила Федорівна. Комп’ютеризація бібліографічної діяльності бібліотек в Україні (1991-2009): основні напрями розвитку бібліографування та бібліографічного обслуговування : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Людмила Федорівна Трачук . – Київ : Б.в., 2010 . – 20 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 2.11.10)
 12. Шатрова, Марина Борисівна. Документні ресурси української бібліографії образотворчого мистецтва (1996-2005): склад, зміст, особливості розвитку : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Марина Борисівна Шатрова . – Київ : Б.в., 2010 . – 18 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 11.05.10)

2009 рік

 1. Афанасенко, Олена Миколаївна. Система книгорозповсюдження в Україні в умовах інтеграції соціокомунікаційного простору : автореф. дис … канд. наук з соціальних комунікацій: 27.00.03 / Олена Миколаївна Афанасенко . – Харків : Б.в., 2009 . – 20 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 09.11.09)
 2. Демчина, Любов Іванівна. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової : автореф. дис … канд. наук з соціальних комунікацій: 27.00.03 / Любов Іванівна Демчина . – Харків : Б.в., 2008 . – 20 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 22.01.09)
 3. Жукова, Валерія Павлівна. Професійно-діяльнісне середовище бібліотеки: чинники формування, структура й управління : автореф. дис … канд. наук з соціальних комунікацій: 27.00.03 / Валерія Павлівна Жукова . – Харків : Б.в., 2009 . – 20 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 06.06.09)
 4. Ісаєнко, Олександр Олександрович. Розвиток інноваційних бібліотечних технологій інформаційного обслуговування в Україні (1980 – 2007 рр.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Олександр Олександрович Ісаєнко . – Київ : Б.в., 2009 . – 20 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 11.08.09)
 5. Качур, Ірина Богданівна. Французька книга в Галичині у другій половині XVIII ст.: видавничий репертуар, розповсюдження та рецепція : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Ірина Богданівна Качур . – Київ : Б.в., 2009 . – 19 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 09.11.09)
 6. Петрухно, Юлія Євгенівна. Міжособистісна взаємодія в колективі як фактор інноваційного розвитку бібліотек : автореф. дис … канд. наук з соціальних комунікацій: 27.00.03 / Юлія Євгенівна Петрухно . – Харків : Б.в., 2009 . – 20 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 15.07.09)
 7. Соловйова, Марія Володимирівна. Комерціалізація бібліотечно-інформаційної діяльності в Соловйова, Марія Володимирівна умовах ринкової економіки України : автореф. дис … канд. наук з соціальних комунікацій: 27.00.03 / Марія Володимирівна Соловйова . – Харків : Б.в., 2009 . – 20 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 06.06.09)
 8. Чжао Лін. Національна бібліотека в стратегіях подолання цифрової нерівності : автореф. дис … канд. наук з соціальних комунікацій: 27.00.03 / Чжао Лін . – Харків : Б.в., 2008 . – 20 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 22.01.09)

2008 рік

 1. Грабар, Наталя Григорівна. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах : автореф. дис … канд. наук з соціальних комунікацій: 27.00.03 / Наталя Григорівна Грабар . – Харків : Б.в., 2008 . – 20 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 05.11.08)
 2. Кольбух, Марія Михайлівна. Кирилична рукописна книга XVI ст. в історико-культурному процесі в Україні : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Марія Михайлівна Кольбух . – Київ : Б.в., 2008 . – 20 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 05.11.08)
 3. Копанєва, Вікторія Олександрівна. Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті XX ст.- поч. XXI ст.) : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Вікторія Олександрівна Копанєва . – Київ : Б.в., 2008 . – 20 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 05.11.08)
 4. Костирко, Тамара Миколаївна. Система бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів: концептуалізація регіональних механізмів функціонування : автореф. дис … канд. наук з соціальних комунікацій: 27.00.03 / Тамара Миколаївна Костирко . – Харків : Б.в., 2008 . – 20 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 17.12.08)
 5. Литвин, Тамара Олександрівна. Іван Крип’якевич як книгознавець : автореф. дис … канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.03 / Тамара Олександрівна Литвин . – Київ : Б.в., 2008 . – 20 с. (Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, дата захисту: 10.11.08)
 6. Олійник, Ольга Віталіївна. Інформаційні технології дистанційного навчання у вищій бібліотечній освіті США : автореф. дис … канд. наук з соціальних комунікацій: 27.00.03 / Ольга Віталіївна Олійник . – Харків : Б.в., 2008 . – 20 с. (Харківська державна академія культури, дата захисту: 17.12.08)