Лекції викладачів медіадіяльності

 Вітаємо на сторінці “Лекції викладачів журналістики з актуальних питань прав людини та медіа”. Тут Ви знайдете тексти провідних викладачів з різних кафедр медіадіяльності вузів України. Тексти лекцій пройшли публічну експертизу та рекомендовані для навчальної діяльності. 

 


Права людини та мас-медіа в Україні

Збірник конспектів лекцій «Права людини та мас-медіа в Україні» розрахований для журналістів, студентів, аспірантів, викладачів, а також для широкого кола читачів, хто цікавиться медійними процесами в Україні.

Це спеціальне видання підготовлено в рамках реалізації програми стажування/підвищення кваліфікації викладачок і викладачів журналістики «Академія з прав людини для журналістів та журналісток» за фінансування Програми розвитку ООН в Україні та Міністерства закордонних справ Данії.

Погляди, висловлені в публікаціях, належать авторам і не обов’язково відображають позицію ініціаторів програми. Збірник загалом або окрему її частину (конспект лекції) може використати будь-який вищий навчальний заклад для підготовки студентів-журналістів або будь-яка медіаорганізація для підвищення кваліфікації журналістів-практиків на цінностях прав людини.

Права людини та мас_медіа_Україна_лекції  або завантажити тут: “Права людини та мас-медіа в Україні”

Авторський колектив: Близнюк А., Бондаренко І.; Бондаренко Т.; Брошкова С.; Бутиріна М.; Василик Л.; Виртосу І.; Волковинський О.; Вялкова І.; Глушко А.; Коваль Т.; Ковальова Т., Костюченко О.; Кучер Н.; Луць Ю.; Мельникова О.; Мірошниченко П.; Мітчук О.; Пикалюк Р.; Рудченко А.; Сипченко І.; Скібан Ю.; Тарасюк В.; Теребус О., Шендеровський К., Янець Н.

За загальною редакцією: Виртосу І., Шендеровський К.

Рекомендовано до друку Навчально-методичною комісією з журналістики та інформації та Вченою радою Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (протокол No 7 від 29 січня 2018 року). Видання здійснено в рамках реалізації програми стажування викладачів журналістики «Академія з прав людини для журналістів та журналісток» за фінансування Програми розвитку ООН в Україні та Міністерства закордонних справ Данії.

 

 


Конспект ЛЕКЦІЇ на тему: Правозахисна або адвокаційна журналістика:            концептуальний підхід становлення та розвитку медіадіяльності

Шендеровський Костянтин , кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Інституту журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Виртосу Ірина, журналістка Центру інформації про права людини

Прикладів порушення етичних стандартів, що свідчать про некомпетентність і байдужість журналістів, в українських медіа не бракує. Часом складається враження, що журналісти й не чули про повагу до людської гідності й гуманізм, що вони не розуміють, навіщо вживати коректну термінологію та залучати до дискусії різних людей. Або й самі упереджені до інакшості та байдужі до несправедливості. Словосполучення «права людини» асоціюється у них із нецікавою «соціалкою». Автори лекції спробували описати концептуальний підхід становлення й розвитку правозахисної або адвокаційної журналістики, її ключові ознаки, а також аргументували, навіщо в Україні розвивати правозахисну медіадіяльність. ТЕКСТ:  Шендеровський К_Виртосу І_Правозахисна або адвокаційна журналістика


Конспект ЛЕКЦІЇ на тему: Сучасна концепція прав людини як підґрунтя медіадіяльності в Україні

Коваль Тетяна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій факультету філології та журналістики, Херсонський державний університет

У лекції ґрунтовно представлена історія розвитку і становлення концепцій прав людини, розкривається сутність прав людини. Утім, чи користуватися цими правами і вимагати їх захисту від держави – залежить від кожної людини. Розуміти права людини і вміти їх захищати – один з нових виклик для українських медіа. Та чи готові українські ЗМІ взяти права людини за основу своєї діяльності? ТЕКСТ:  Коваль Тетяна_Сучасна концепція прав людини як підґрунтя медіадіяльності в Україні


Конспект ЛЕКЦІЇ на тему: Права людини і журналістика: від закономірностей до включення в механізми захисту прав

Сипченко Інна , доцент, кандидат наук із соціальних комунікацій, Сумський державний університет

Шендеровський Костянтин , кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент Інституту журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

У лекції закцентовано увагу майбутніх журналістів на Національній стратегії з прав людини, визначено важливі закономірності у сфері прав людини та похідні передумови відповідної стратегічної діяльності журналістів у цій сфері. Лекція складається з двох частин: у першій репрезентовано передумови розвитку місії, мета, роль, процеси професійної діяльності журналістів у сфері прав людини; в другій – можливості, обумовленості включення журналісток та журналістів до національних/місцевих механізмів захисту прав людини. ТЕКСТ: Шендеровський_Сипченко_Права людини і журналістика_від закономірностей до включення в механізми захисту прав


Конспект ЛЕКЦІЇ на тему: Права людини та журналістська етика: взаємозв’язок та підсилення

Теребус Оксана , кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

У лекції відображена журналістська етика як основа якісної журналістики, а також тісний зв’язок прав людини і журналістської етики, що є неминучим для розбудови демократичної держави. Обґрунтовується поняття моральності журналіста й необхідність дотримуватися професійних стандартів. ТЕКСТ: Теребус_Права людини та журналістська етика


Конспект ЛЕКЦІЇ на тему: Не риторичні запитання про вразливі групи населення: особливості медіатеми

Янець Надія , магістр філології, асистент кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка

Брошкова Світлана , кандидат економічних наук, доцент кафедри журналістики, факультет журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

Виртосу Ірина , журналістка, експертка Центру інформації про права людини

Про них найчастіше пишуть або погано, або ніяк. Ідеться про людей, що живуть з ВІЛ, працівниць секс-бізнесу, осіб, які мають наркотичну залежність, довічно ув’язнених, бездомних – так звані вразливі групи населення. Медіа їх можуть таврувати. І навпаки – ламати стереотипи, доносити до кожного, що ці групи людей мають право на життя, на повагу до їхньої гідності, їх не треба боятися, вони також потребують захисту прав. Якраз це і має стати головним завданням сучасних ЗМІ, як і формування толерантного ставлення соціуму до вразливих категорій населення. Авторки лекції, розглядаючи найпоширеніші міфи, ставлять чимало запитань для обговорень цих чутливих тем. ТЕКСТ: Янець_Брошкова_Виртосу_Нериторичні запитання про вразливі групи населення


Конспект ЛЕКЦІЇ на тему: Права людини та передумови висвітлення українськими журналістами медіатем мігрантів, пошукачів притулку, біженців, внутрішніх переселенців

 Рудченко Аліна , асистент кафедри журналістики ДонНУ імені Василя Стуса, аспірантка Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка;

Шендеровський Костянтин , к.н.с.к., доцент Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, заслужений працівник освіти України.

Оглядова лекція з компетентнісного висвітлення медіатем міграції та мігрантів, шукачів притулку, біженців, внутрішніх переселенців. Визначення передумов становлення та розвитку в українському суспільстві медіатем людини-мігранта, людини-шукача притулку, людини-біженця, людини-переселенця або переселенки. Актуалізація інклюзивного підходу в журналістській практиці. ТЕКСТ:  Шендеровський_Рудченко_Права людини та висвітлення журналістами медіатем мігрантів, біженців тощо


Конспект ЛЕКЦІЇ на тему: Українська журналістика на цінностях прав людини в умовах війни

Скібан Олена , асистент кафедри медіакомунікацій Української академії друкарства (Львів)

Шендеровський Костянтин , доцент кафедри соціальних комунікацій інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка (Київ)

Лекція-огляд є частиною сучасного науково-практичного дискурсу з питань розвитку медіадіяльності в умовах гібридної війни, військової агресії, конфлікту. Ми зупиняємось на значущих нормах, смислах, важливих принципах та процесах, які в зазначених умовах базуються на цінностях прав людини. Специфіка лекції в тому, що більшість прикладів, аргументів, коментарів автори знаходять на MediaSapiens – системному прикладі підвищення медіаграмотності аудиторії в Україні. ТЕКСТ: Шендеровський_Скібан_Українська журналістика на цінностях прав людини в умовах війни


Конспект ЛЕКЦІЇ на тему: Права людини і професійні права журналістів: теоретичні та прикладні аспекти

Мітчук Ольга, доктор наук із соціальних комунікацій, декан факультету журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука

Кучер Наталія , викладач кафедри журналістики Національного авіаційного університету

У лекції наводиться короткий огляд зарубіжного філософсько-правового підґрунтя правових засад функціонування ЗМІ. Потім поглиблено розглядаються праці українських науковців, що вплинули на формування медіаправа в нашій країні, сформувавши світоглядне ставлення до базових прав, на яких ґрунтується сучасна журналістика. Наприкінці роботи наводяться схеми, що унаочнюють взаємозв’язок прав людини та прав журналістів. ТЕКСТ: Кучер_Мітчук_Права людини і професійні права журналістів_теоретичні та прикладні аспекти


Конспект ЛЕКЦІЇ на тему: Висвітлення ґендерної тематики у ЗМІ: «зради» і «перемоги»

Мельникова Олена, старший викладач кафедри соціальних комунікацій, Маріупольський державний університет

У лекції розглянуто особливості висвітлення ґендерної тематики в мас-медіа, порушення професійних стандартів, зокрема ґендерного балансу в журналістських матеріалах. Наведено приклади порушень професійних стандартів та етичних норм в українських ЗМІ. Надано рекомендації щодо створення ґендерно збалансованого та чуйного журналістського матеріалу. ТЕКСТ: Мельникова_Висвітлення ґендерної тематики у ЗМІ


Конспект ЛЕКЦІЇ на тему: Висвітлення ромської проблематики в ЗМІ: пошук балансу

Тарасюк Володимир, доцент кафедри журналістики філологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

У лекції розглянуто висвітлення ромської проблематики в ЗМІ на прикладі українських медіа. Увагу закцентовано на основних питаннях, які важливо враховувати працівникам ЗМІ при розкритті відповідної тематики, пошуках балансу. Подано рекомендації щодо журналістських підходів, які дозволили б ефективніше створювати тексти за професійними стандартами. ТЕКСТ: Тарасюк_Висвітлення ромської проблематики в ЗМІ_пошук балансу


Конспект ЛЕКЦІЇ на тему: Співпраця медіа, держави та бізнесу: чи є шанс для прав людини?

Близнюк Андрій , кандидат філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології Житомирського державного університету імені Івана Франка

Медіа, держава та бізнес – три складові, які є основою будь-якого сучасного суспільства. Взаємно переплітаючись, взаємодоповнюючи один одного, вони надають усю офіційну, правову, фінансову, виробничу тощо інформацію тій чи іншій особі. Здавалося б, проста людина не може протистояти цьому альянсу. Проте, перш ніж з’ясувати питання, чи є шанс для прав людини у подібному конгломераті, необхідно проаналізувати співпрацю медіа, держави та бізнесу. Виконавши цю умову, буде простіше говорити про стосунки медіа, держави та бізнесу з людиною, про захист прав людини цими соціальними інститутами та про вплив людини на діяльність цих інститутів. Про що, власне, і йдеться в цій лекції. ТЕКСТ:  Тарасюк_Висвітлення ромської проблематики в ЗМІ_пошук балансу


Конспект ЛЕКЦІЇ на тему: ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ЗАСОБАМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В МЕДІА

Глушко Анна, старший викладач кафедри журналістики Донецького національного університету імені Василя Стуса, аспірантка Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука

Вплив візуальних компонентів в медіа на сприйняття інформації аудиторією є надзвичайно потужним. Однак необдуманий або необережний підхід до застосування фотографій або іншого ілюстративного матеріалу може призводити до таких негативних наслідків, як порушення базових прав людини, формування стереотипів, заохочення до дискримінації певних категорій суспільства та підвищення рівня конфліктності. У цій лекції ми розглянемо, як уникати таких результатів та застосовувати етичні та правові засади під час візуалізації матеріалів. ТЕКСТ:  Глушко_Порушення прав людини засобами візуалізації в медіа


Конспект ЛЕКЦІЇ на тему: Ксенофобський дискурс: причини, масштаб, наслідки та уроки для медіа

 Бутиріна Марія, професор, завідувач кафедри масової та міжнародної комунікації, Дніпровський національний університет імені О. Гончара

Лекція присвячена ксенофобії як одній із найскладніших проблем забезпечення прав людини. Вона розкривається як соціально-психологічне явище і як мас-медійний конструкт. Наводиться типологія форм ксенофобії залежно від спрямованості: етнічна, релігійна, територіальна, соціальна. На конкретних прикладах пояснюється вплив мас-медіа на рівень ксенофобії у суспільстві. Розкривається роль мас-медіа у протистоянні ксенофобським настроям у суспільстві та дискримінаційним практикам. ТЕКСТ:  Бутиріна_Ксенофобський дискурс


Конспект ЛЕКЦІЇ на тему: Висвітлення у ЗМІ питань сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності

Мірошниченко Павло , кандидат філологічних наук, доцент, кафедра журналістики Запорізького національного університету

У лекції подано актуальний матеріал стосовно загальної характеристики ставлення українського соціуму до людей за ознаками сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності, проінтерпретовано основні причини дискримінації. Окрему увагу надано характеристиці наукових поглядів на сутність понять «ґендер», «стать», «ґендерна ідентичність», «ґендерна роль», «гомосексуальність» тощо. На прикладі аналізу реальних матеріалів онлайн-медіа про ЛГБТ розглянуто прямі й приховані прояви дискримінації людей за ознаками сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності. ТЕКСТ:  Мірошниченко_Висвітлення у ЗМІ питань сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності


Конспект ЛЕКЦІЇ на тему: Журналісти і правозахисники: точки дотику

Волковинський Олександр, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Співпраця між правозахисниками і журналістами ґрунтується на професійному взаємозбагаченні. Журналістам варто вивчати специфіку роботи правозахисників, розвивати вміння отримувати та інтерпретувати інформацію, яку мають правозахисні організації. Правозахисникам доцільно залучати до конкретних справ журналістів з метою створення суспільного резонансу довкола гучних проявів порушення прав людини. Співпраця між правозахисниками і журналістами має носити не спорадичний, а системний характер. ТЕКСТ:  Волковинський_Журналісти і правозахисники_точки дотику


Конспект ЛЕКЦІЇ на тему: Робота журналіста в судах як механізм протидії порушенню прав людини та засіб прозорості правосуддя

Василик Любов, доктор наук із соціальних комунікацій, завідувачка кафедри журналістики Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

У лекції аналізуються аспекти співпраці ЗМІ та судової гілки влади, оскільки від їх якості залежить висвітлення журналістами прав людини в суді, забезпечення поінформованості суспільства про справедливість судочинства щодо підсудних, дотримання презумпції невинуватості. Обґрунтовується право людини на справедливий судовий розгляд та подаються гарантії роботи медіа в судах як запорука дотримання цього принципу. Таким чином викладається розуміння стандарту діяльності журналіста щодо прав людини в суді. ТЕКСТ:  Василик_Робота журналіста в судах як механізм протидії порушенню прав людини та засіб прозорості правосуддя


Конспект ЛЕКЦІЇ на тему:  Як мас-медіа руйнувати стереотипи про людей з інвалідністю

 Ковальова Тетяна, доцент, кандидат наук із соціальних комунікацій Сумського державного університету

У лекції розглядаються керівні принципи відбору та подання інформації про людей з інвалідністю. Акцентується увага на підвищенні обізнаності медійників у сфері прав людини, рівності та недискримінації. Подаються рекомендації щодо уникнення дискримінації, використання нетолерантної мови, стереотипного висвітлення у мас-медіа теми інвалідності. ТЕКСТ:  Ковальова_Як мас_медіа руйнують стереотипи про людей з інвалідністю


Конспект ЛЕКЦІЇ на тему: Дії на захист суспільних інтересів у медіапактиці

Бондаренко Ірина , кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії комунікацій, реклами та зв’язків з громадськістю, докторант Запорізького національного університету

Лекція присвячена проблемам захисту суспільних інтересів аудиторії у медіапрактиці. У ній відображена нормативно-правова сутність понять «суспільний інтерес», «громадський інтерес», «право суспільного інтересу». Особлива увага зосереджена на питаннях репрезентації меншин та соціально вразливих груп населення в українській журналістиці. ТЕКСТ:  Бондаренко_Ірина_Дії на захист суспільних інтересів у медіапрактиці


Конспект ЛЕКЦІЇ на тему: Мовленнєва агресія та мовні інструменти для запобігання вербальній ворожнечі

 Бондаренко Тетяна, кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

У лекції зосереджена увага на з’ясуванні сутності мовленнєвої агресії, мови ворожнечі в контексті мови медіа. Проаналізовані особливості коментування аудиторією матеріалів ЗМІ. Доведено, що мовленнєва агресія нерідко слугує інструментом привернення уваги аудиторії до журналістських матеріалів. Пропонуються мовні засоби для уникнення мовленнєвої агресії. ТЕКСТ:  Бондаренко Тетяна_Мовленнєва агресія та мовні інструменти для запобігання вербальній ворожнечі


Конспект ЛЕКЦІЇ на тему: Право на приватне життя людини та суспільна значущість теми: як не перейти межу журналістам у підготовці матеріалів

 Костюченко Олексій, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри журналістики Національного університету «Острозька академія».

Лекція присвячена актуальним питанням прав людини в Україні та журналістської діяльності. Зокрема, йдеться про дотримання межі журналістами у підготовці матеріалів між правом на приватне життя людини та суспільною значущістю теми. На конкретних прикладах із журналістської практики продемонстровано виправданість / невиправда­ність висвітлення журналістом приватного життя людини у контексті суспільної значущості інформації. ТЕКСТ:  Костюченко_Право на приватне життя людини та суспільна значущість теми


Конспект ЛЕКЦІЇ на тему: Нові медії в системі утвердження прав людини: український та зарубіжний досвід

Юлія Луць, асистент кафедри нових медій факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка

У лекції розглянуто основні українські й міжнародні нормативно-правові акти – регулятори практичної діяльності журналістів-новомедійників, головно, в контексті висвітлення питань прав людини. Наведено конкретні приклади порушень прав людини в Інтернеті, запропоновано способи їх попередження. Представлено механізми захисту прав людини в онлайн-просторі та можливості уникнення ризиків щодо власної інтернет-безпеки. ТЕКСТ:  Луць_Нові медії в системі утвердження прав людини


Конспект ЛЕКЦІЇ на тему: Висвітлення у ЗМІ прав літніх людей

Вялкова Ірина , старший викладач кафедри соціальних комунікацій Маріупольського державного університету

Шендеровський Костянтин, доцент кафедри соціальних комунікацій інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка

Лекція спрямована на підготовку студентів до висвітлення у ЗМІ прав літніх людей та формування в Україні нової філософії сприйняття старіння, суспільної моделі старості, місця і ролі літніх людей на цінностях та принципах прав людини. Лекція є вступною до відповідної теми при викладанні правозахисної журналістики та підсумкова при навчанні соціальній журналістиці.  ТЕКСТ:  Шендеровський_Вялкова_Висвітлення у ЗМІ прав літніх людей


Конспект ЛЕКЦІЇ на тему: Мова ворожнечі та вдосконалення стандартів вітчизняної медіадіяльності

Пикалюк Роман , кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики, видавничої справи та редагування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

У лекції проаналізовані основні підходи до явища мови ворожнечі в ЗМІ та основні її вияви у вітчизняних медіа. Також визначені основні чинники, що спричиняють мову ворожнечі в журналістських матеріалах. Запропоновані практичні рекомендації щодо запобігання мови ворожнечі в медійній практиці.  ТЕКСТ:  Пикалюк_Мова ворожнечі та вдосконалення стандартів вітчизняної медіадіяльності


Права людини та мас-медіа в Україні: Збірник конспектів лекцій [Тексти] / Авт. кол. – За ред. Виртосу І., Шендеровського К. – Київ: Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. 2018.  Збірник конспектів лекцій «Права людини та мас-медіа в Україні» розрахований для журналістів, студентів, аспірантів, викладачів, а також для широкого кола читачів, хто цікавиться медійними процесами в Україні. Це спеціальне видання підготовлено в рамках реалізації програми стажування/підвищення кваліфікації викладачок і викладачів журналістики «Академія з прав людини для журналістів та журналісток» за фінансування Програми розвитку ООН в Україні та Міністерства закордонних справ Данії. Погляди, висловлені в публікаціях, належать авторам і не обов’язково відображають позицію ініціаторів програми. Збірник загалом або окрему її частину (конспект лекції) може використати будь-який вищий навчальний заклад для підготовки студентів-журналістів або будь-яка медіаорганізація для підвищення кваліфікації журналістів-практиків на цінностях прав людини. В електронному форматі тексти доступні на сторінці «Лекції викладачів» ресурсного хабу Інституту журналістики «Права людини та медіадіяльність» за покликанням: http://labs.journ.univ.kiev.ua/hrj/.

ПОВНИЙ ТЕКСТ: Збірник лекцій_Права людини та мас-медіа в Україні