ЗАКОНОДАВЧА БАЗА



Положення МОН України про проведення практики


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАКТИКУ в Інституті журналістики


НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ студентів Інституту журналістики



РОБОЧА ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ за професійною кваліфікацією дослідника (дворічна магістратура)



Основні настанови щодо проходження практики


Правила ведення й оформлення щоденника



Положення про інноваційний проект (Магістри)