Євгеній РОМАТ

гарант ОПП, професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, головний редактор журналу «Маркетинг і реклама» (з 1996 року до сьогодні)

БРЕНД-КОМУНІКАЦІЇ

Мета програми: підготовка фахівців у галузі бренд-комунікацій, що дає широкі можливості для працевлаштування у медіа, аналітичних центрах, прес-службах, бренд-менеджменті тощо; підготовка фахівців зі спроможністю аналізувати систему комунікацій бренду, проводити фахову експертизу бренд-комунікацій та робити експертні висновки (в тому числі на вимогу суду) щодо відповідності комунікацій брендів вимогам професійних та етичних стандартів тощо.

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

Вступ до магістерських студій

Розробник: Володимир РІЗУН

Завантажити

 

Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності

Розробниці: Лідія СИДОРЕНКО, Катерина ГОРСЬКА

Завантажити

 

Психологічні проблеми формування бренд-комунікацій

Розробниця: Елліна ЦИХОВСЬКА

Завантажити

 

Переддипломна практика

Розробник: Євгеній РОМАТ

Завантажити

 

Theory and History of Social Communications (англійською)

Розробник: Володимир РІЗУН

Завантажити

 

Професійна та корпоративна етика

Розробниця: Наталія ГРИЦЮТА

Завантажити

 

Медіабрендинг

Розробник: Євгеній РОМАТ

Завантажити

 

Медіамаркетинг

Розробник: Євгеній РОМАТ

Завантажити

 

Реклама і брендинг у системі правових і соціальних відносин

Розробниця: Юлія ШМИГА

Завантажити

Рекламний менеджмент

Розробниця: Олена ПАРУБЕЦЬ

Завантажити

 

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Розробниці: Олена ТКАЧУК-МІРОШНИЧЕНКО, Олена ФОМЕНКО

Завантажити

 

Стажування за професійною кваліфікацією

Розробники: Анастасія ВОЛОБУЄВА, Євгеній РОМАТ

Завантажити