Слово вічне, слово щире

На цій сторінці зібрані фото підручників, навчальних посібників, монографій, які видали викладачі Інституту журналістики

Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю

“Масова комунікація”, підручник (у співавторстві; Київ, 1987 ) Підручник побудований на матеріалах семінару представників політичних кіл і ЗМІ у межах програми Європейських комісій “TACIS Democracy Programme” , що проходив у європейській академії Берліна.
“Міжнародна журналістика. Міжнародний піар”, посібник (у співаторстві; Київ, 2011) Посібник є зведенням теоретичної та практичної бази з основ міжнародної журналістики та піару. Розкриває концептуально-теоретичні та практичні засади функціонування міжнародної журналістики та міжнародного піару, що дозволяє скласти уявлення про їхню сутність.
“Журналістська етика”, підручник (Київ, 2006; 2008)   Підручник складається із 12 розділів, у яких розглянуто такі наріжні проблеми: журналіст і суспільство; журналіст і джерела інформації; журналіст і влада; журналістика в період виборів.
“Журналістська етика”, підручник (Київ, 2006; 2008)   Підручник складається із 12 розділів, у яких розглянуто такі наріжні проблеми: журналіст і суспільство; журналіст і джерела інформації; журналіст і влада; журналістика в період виборів.
“Практикум із журналістської етики”, навчальний посібник (у співавторсті; Київ, 2012) У навчальному посібнику, побудованому у формі практикуму, міститься опис практичних занять для вивчення дисципліни “Журналістська етика”. Розглянуто 12 професійних аспектів професійної діяльності журналіста, об’єднаних у два змістовних модуля.
“Experience of Content Analysis: Models and Practices” (У співавт., Kиїв, 2005)  The book considers methodological and methodical problems of content analysis of mass communication, as well as native and western experiences of content analysis of documents and texts of mass media
Башук Алла Іванівна, “Інформаційна політика”, навчальний посібник (Київ, 2007) Інтерес до відносно нової галузі наукових знань обумовлено зростанням ролі інформації у сучасному світі, перетворення її на основний стратегічний ресурс людства.
Бугрим Валентин Володимирович, “Основи реклами і зв’язків із громадськістю”, підручник (К., 2011 (пров. автор і менеджер-редактор))
Білан Надія Іванівна, “Інформаційна парадигма соціальних комунікацій”
Білан Надія Іванівна, “Організація роботи прес-служб” (у співавторстві;)
Владимиров Володимир Михайлович, “Комерційна журналістика як галузь інформаційного бізнесу”  (Луганськ, 1995)
Вежель Ліна Михайлівна, “Філософсько-естетична та та журналістська діяльність Гавриїла Костельника у руслі духовних процесів України І-ї пол. ХХ століття”, монографія (Київ, 2003) Монографію розраховано на фахівців-теологів, студентів факультету журналістики, духовних академій, широке коло читачів, які цікавляться історією Церкви, сучасними міжконфесійними взаєминами та стосунками Церкви з державою.
Ковтун Тетяна Леонідівна, “Еристика”, курс лекцій (Київ, 2009)
Паримський Ігор Святославович, “Журналістські цінності й технології”, посібник (Київ, 2007) Автор розкриває як спричинений сучасними технологіями інтенсивний інформаційний масив і, водночас, поглиблення психологічного розвитку читацької аудиторії внаслідок її демократичної політизації, по-новому ставить перед національною пресою проблеми впливів нам масову свідомість.
Владимиров Володимир Михайлович, “Вступ до спеціальності "Журналістика"”,  навчальний посібник (Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К., 2007) Розглянуто суть понять, предмет і завдання журналістики. Висвітлено історію її виникнення та розвитку, проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку світової журналістики. Визначено функції журналістики, викладено правила (принципи) її дії. Особливу увагу приділено сучасному українському та світовому журналістикознавству, українській журналістиці та сучасному українському суспільству, перспективам творчої особи у журналістиці, спільному та відмінному у журналістиці, науці та мистецтві.
Грицюта Наталія Миколаївна, “Етика реклами як естимаційний орієнтир сучасного суспільства”, монографія (К., 2012) У монографії на основі теорії та практики рекламного контенту розкриваються естимаційні критерії сучасного інформаційного простору і його вплив на морально-етичні засади соціуму.
Олтаржевський Дмитро Олегович, “Социальная реклама: история, основные понятия, мировые и отечественные кейсы”, навчальний посібник Це перший в Україні навчальний посібник, присвячений соціальній рекламі. Його мета — поглибити уявлення майбутніх фахівців і професіоналів про історію, основи і функції цього виду комунікації. Книга дає теоретичні та прикладні знання, розкриває креативні інструменти в реалізації соціальних кампаній.
image60
Олтаржевський Дмитро Олегович, “Основи та методи діяльності сучасних корпоративних медіа”, монографія (Київ, 2013) Ця монографія є першим в Україні комплексним науковим дослідженням корпоративних медіа як інструменту соціальних комунікацій. У праці розглядаються засади діяльності фірмової періодики, її роль та місце в сучасному інформаційному суспільстві.
Паримський Ігор Святославович, “Національна преса. Сучасні проблеми. Теорії”, монографія (Київ, 2007) Наукова робота присвячена проблемі розвитку сучасної преси, конкретним питанням, що постали на етапі розвитку незалежної України і ЗМІ.   Детально розглянуто концептуалістику преси у контексті суспільної демократизації.
Цимбаленко Євген Станіславович, “Наукове розуміння інформатизації у теорії соціальних комунікацій”, монографія (Київ, 2012) У монографії зроблена спроба вирішення завдання дослідження міс-ця, значення та функцій інформатизації у теорії соціальних комунікацій. Уточнюється поняття соціальної інформатизації як ключового сегментустановлення інформаційного суспільства та суспільства знань. Розглянуто основні причини комп’ютеризації та інтернетизації українського суспільства.
Щегельська Юлія Павлівна, “Організація та проведення PR-кампаній”, навчальний посібник (Київ, 2014)
Шмига Юлія Іванівна, “Комунікативна ефективність української телереклами”, монографія (Київ, 2014) У монографії здійснено комплексне дослідження комунікативної ефективності української реклами. Проблему розглянуто через систематизацію факторів комунікаційної ефективності телереклами, роль яких виконують основні елементи комунікативного процесу: комунікатор, канал повідомлення, аудиторія

Comments are closed.