Фахове випробування-есе при вступі до магістратури

Вибіркові дисципліни

До уваги абітурієнтів-магістрів-2020!

Фахове випробування (ФВ) для вступу на ОР «магістр» за освітньо- професійною програмою «Медіакомунікації в бізнесі» складається з практичного завдання (написання розширеного есе (до 3 с.) на тему: «Типи комунікаційної активності у бізнесі» або «Якість комунікації для ефективного вибудовування бізнесу»), яке вступники пишуть упродовж 120 хвилин.

Максимальна оцінка за практичне завдання складає 100 балів і оцінюється за такими критеріями:

 

Елемент оцінювання Рівень оцінки Кількість балів
 

 

Повнота розкриття теми та інформаційна достатність

Високий 20
Добрий 15
Середній 10
Низький 5
Дуже низький 0
 

 

Логічність та структурованість матеріалу

Високий 20
Добрий 15
Середній 10
Низький 5
Дуже низький 0
 

 

Вміння зацікавити читача

Високий 20
Добрий 15
Середній 10
Низький 5
Дуже низький 0
 

Грамотність викладення думок

Високий 20
Добрий 15
Середній 10
Низький 5
Дуже низький 0
 

 

Заголовковий комплекс

Високий 20
Добрий 15
Середній 10
Низький 5
Дуже низький 0

 

Загальний час, відведений на складання фахового вступного випробування становить 120 хвилин.

 

Загальний результат за фахове вступне випробування розраховується за формулою:

 

ФВ + 100

 

Вступник, який набрав менше 100 балів за фахове випробування не допускається до подальшої участі у конкурсі, відповідно до п. 4 § 4.1 Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2020 р.

 

 

Під час вступних випробувань абітурієнтам ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати будь-які електронні засоби (диктофон, смартфон, медіаплеєр, планшет, ноутбук та ін.).

Поділитися: