Кафедра

Досвідчені та творчі викладачі. Наукові надбання. Талановиті, креативно невгамовні та успішні випускники. Сотні студентів, які обрали слово й текст майбутньою професією. Десятки тих, хто готовий підкорювати медіаринок креативними продюсерськими концептами. Відкритий діалог зі студентами, зацікавленість у їхньому професійному та особистісному зростанні. Постійний пошук нового змісту й нових форм підготовки фахівців. Можливість здобути сучасні конкурентоспроможні знання, вміння та самовизначитися в усіх сферах медіаринку — веб-журналістика, традиційне телебачення, радіо, преса, книговидання.

Усе це — кафедра видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Створена 1996 року на базі кафедри журналістської майстерності, наразі вона є випусковою для підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю 061 «Журналістика». Тож кафедра видавничої справи готує молодих медійних фахівців за різними освітніми програмами.

Видавнича діяльність і медіредагування

Бакалаврська програма

Видавничі бізнес-комунікації

Магістерська програма

Медіапродюсування

Бакалаврська програма

Дитячі видання

Магістерська програма

Викладачі забезпечують якісне викладання дисциплін і презентацію майстер-класів, пов’язаних із теорією та практикою редагування, творенням поліформатного та мультиплатформного видавничого контенту, брендуванням, продюсуванням у медіавиробництві тощо. Коучинг ґрунтується на принципах студентоцентрованої зорієнтованості навчального процесу з використанням індивідуально-особистісного підходу, реалізується через навчання на проектній основі, зустрічі з незаперечними спеціалістами медійного поля, вирішення професійних завдань, виконання проектів та проходження виробничих практик.

Так кафедра надає реальні практичні вміння, демонструє успішні кейси та інструменти, підштовхує до професійних інсайтів, формує ефективну професіограму молодих фахівців. Це підтверджує низка креативних проектів, які наші студенти розвивали впродовж університетського навчання (а деякі — навіть і після). 

Проекти наших студентів

Окрім того, це один із провідних дослідницьких центрів України з медіапроблематики видавничої та продюсерської діяльності. Її науковий горизонт — максимальна концептуалізація та реалізація академічних досліджень і розвідок, що маніфестують відповідні магістерські та аспірантські програми.

Тож наші випускники — майстри своєї справи, агенти змін у провідних українських редакціях, хедлайнери медіаринку, що мають якісні фундаментальні знання й широкий фаховий кругозір, уміють аналізувати інформаційні потоки, злагоджено працювати в колективі, генерувати креативні й ефективні ідеї, відповідно їх реалізовувати та започатковувати власні успішні медійні стартапи.

Стрічка часу: історія кафедри