Освітня магістерська програма «Медіакомунікації в бізнесі»

 • Освітньо-професійна програма «Медіакомунікації в бізнесі»  дозволить отримати високий рівень знань і навичок, пов’язаних із вибудовуванням комунікаційних моделей для бізнесу, їх удосконаленням та модифікуванням під актуальні потреби ринку; сформувати комунікаційний потенціал для створення медіабренду та підприємства, управління і формування практик медіаспоживання, продюсування медіапроектів і програм, а також опанування технік управління мультиплатформними проектами.
 • Термін навчання 1,5 роки.
 • Денна форма навчання (заняття починаються з 14.00).
 • Відкрита Інститутом журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • У форматі стажування за професійною кваліфікацією програма передбачає етап апробування, впровадження здобутих науково-практичних знань із медіакомунікацій.
 • Фахівець із медіакомунікацій зможе вибудовувати для сучасного підприємства систему комунікацій та застосовувати інструменти оцінки її ефективності, конкурентоздатності на ринку.
 • Упродовж навчального процесу магістри будуть здобувати досвід із проведення аудиту комунікаційних систем підприємств та конкретних проектів, а також із розробки власних комунікаційних стратегій.

Конкурентність на ринку

Комплекс дисциплін дозволить студентам, що навчатимуться в магістратурі:

 • опанувати основи універсальних та спеціалізованих бізнес-комунікацій, формати цифровізації управлінських комунікацій, креативних ресурсів медіабізнесу та базові потенції топ-менеджменту, а також основи крос-медійних комунікацій;

 • набути досвід продюсування медіапроектів і программ, створення брендингу та проект-менеджменту;

 • сформувати навички управління мультиплатформними проектами;

 • створювати контент-стратегії;

 • розробити управлінські комунікації;

 • визначити доцільність застосування цифрових маркетингових інструментів;

 • проводити вивчення практик медіаспоживання та аналітики  ринку, з метою управління медіаспоживачем, формами медіаспоживання.

Можливі місця працевлаштування/перспективи

Випускники можуть працювати на таких посадах: фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, керівник медіапроекту, менеджер медіа-холдингу, керівник онлайн-структури; проект-менеджер, випусковий редактор, контент-менеджер, фахівець інфокомунікацій, контент-редактор, аналітик із комунікацій. Крім зазначених посад, випускники можуть працювати в редакціях видавництв, газет і журналів, медійних відділах та у PR-відділах підприємств.

Дисципліни

Обов’язкові дисципліни

Вступ до магістерських студій

Професійна та корпоративна етика

Теорія та історія соціальних комунікацій

Бізнес-комунікації організацій

Медіація в управлінні медіабізнесом

Управління мультиплатформними медіапроектами

Управління медіааудиторією

Брендинг і контррепутаційні стратегії

Управління інвестиціями у медіабізнесі

Цифрові бізнес-моделі у медіагалузі

Цифровий медіамаркетинг

Вибіркові дисципліни

Блок 1

Менеджмент і продюсування проектів

Управління медіасередовищем, медіаактивами та медіапроектами

Створення та продюсування медійних стартап-проектів

Менеджмент і продюсування інтегрованих, трансмедійних  медіапроектів і програм

Медіакомунікації в політиці та державному управлінні

 Блок 2

 Блок 3

Інноваційні тренди в бізнес-комунікаціях

Проект-менеджмент

Медіаівенти та перформанс-маркетинг

Репутаційний менеджер

Технології віртуальної та доповненої реальності в медіакомунікаціях

Практики медіаспоживання

Блогінг та коучинг

Медіаменеджмент

Фріпаблісіті та бізнес

Франдрейзинг

Стратегії контентмаркетингу в медіакомунікаціях

Поділитися: