ТЕРМІНОВО! Подання документів переддипломної практики магістрів до 11 травня

ПОДАТИ МАТЕРІАЛИ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДО 11 ТРАВНЯ

«Видавничі бізнес-комунікації»

 1. Бобошко Юлія Анатоліївна.
 2. Ващенко Ольга Миколаївна.
 3. Кімачук Анна Іванівна.
 4. Кузьо Анастасія Романівна.
 5. Мазай Дар`я Сергіївна.
 6. Соклакова Анастасія Владиславівна.
 7. Таран Вадим Олександрович.

Керівник: ас. Ромах О. В.  fialka07@ukr.net

Вимоги до захисту переддипломної практики (півторарічна магістратура, 061- “Журналістика”)

ЗАВДАННЯ НА ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ І ВИМОГИ ДО ЇЇ ЗАХИСТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ПРАКТИКА ЯКИХ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ У ТРАВНІ 2020 р.

Під час переддипломної практики студенти мають остаточно визначитися із темою кваліфікаційної роботи та її керівником від однієї з кафедр інституту журналістики, а також подати заяву про це на відповідну кафедру.

На захист переддипломної практики студенти мають подати матеріали практики не пізніше 11 травня 2020 року на кафедру соціальних комунікацій у паперовому та електронному вигляді (fialka07@ukr.net)

Матеріалами практики, що подаються на захист, є:

 1. Розгорнутий, узгоджений із керівником кваліфікаційної роботи, план-проспект (синопсис) кваліфікаційної роботи із описом її змістової частини відповідно до Положення про інноваційний проект http://journ.knu.ua/innovatsiynyy-proekt/)
 2. Список базисної навчальної та спеціальної літератури, інших публікацій, які будуть використані для підготовки кваліфікаційної роботи.

На титулі план-проспекту має бути зазначено:

 • прізвище, ім’я, по-батькові автора роботи;
 • спеціальність;
 • програма підготовки;
 • контактні дані (телефон, e-mail);
 • окремим рядком має бути вказане прізвище й ініціали керівника практики.

Окрім роботи також необхідно подати заповнений Щоденник практики.

Оцінювання матеріалів практики відбувається у формі диференційованого заліку (100 балів максимум). Структура оцінювання: план-проспект – до 50 балів; список літератури – до 30 балів; захист практики – до 20 балів.

Критеріями оцінювання є повнота та відповідність матеріалів зазначеним вимогам, а також належне дотримання автором роботи мовних вимог.

Якщо студент подав матеріали переддипломної практики, але не прийшов на захист, оцінка практики не може бути вищою за 80 балів.

Студенти, які не пройшли переддипломну практику, не будуть допущені до захисту кваліфікаційної роботи.

Поділитися: