БОЯРСЬКА Любов Василівна

БОЯРСЬКА Любов Василівна (18.06.1964, с. Литвяки Лубенського р-ну, Полтавської обл.).

Кандидат філологічних наук, доцент.

Закінчила філологічний факультет КДУ (1986), аспірантуру кафедри теорії літератури філологічного факультету КНУТШ (1995).

Працювала асистентом, старшим викладачем кафедри української мови та літератури Слов’янського державного педагогічного інституту (Донецька область) (1986–92), стажувалася в Ягеллонському університеті (м. Краків, Польща), де викладала курси “Українська література ХІХ ст.” та “Сучасний літературний процес в Україні” (1995).

В університеті з 1998. Асистент кафедри фольклористики філологічного факультету, викладач підготовчого факультету (1998–2001), науковий, старший науковий співробітник (2001–03), (з 2003) доцент кафедри історії літератури і журналістики (тепер – історії журналістики) Інституту журналістики.

Захистила кандидатську дисертацію “Дилогія Василя Земляка “Лебедина зграя” та “Зелені млини” і проблеми міфологічного типу мислення” (2001).

Викладає курси “Українська народно-поетична творчість”, “Слов’янська міфологія”, “Міфологія українського народу”, “Теорія літератури”, “Український народний  живопис”, “Декоративно-прикладне мистецтво”, курс “Українська мова (для студентів-іноземців)”, “Давня українська література”, “Українська література ХІХ ст.”, “Українська література ХХ ст.”.

Автор близько 20 наукових публікацій.

Праці: Методичні рекомендації “Словник-довідник та методичні рекомендації студентам-практикантам спортивних редакцій ЗМІ” // journ.univ.Kiev – 2004; Моніторинг “Мовні помилки в засобах масової інформації” // journ.univ.Kiev – 2004; Посібник “Історія міфологічної критики” // journ.univ.Kiev – 2004; До питання про фольклорно-міфологічний аспект образу Явтушка Голого // Образ. – К., 2005. – Вип. 6; Засади міфологічної критики та перспективи її розвитку в українському літературознавстві // Журналістика. – 2005; Ідейно-художня трансформація “вічних” сюжетів та образів у “химерному” романі // Образ. – К., 2006. – Вип. 7.

І. М. Забіяка

 

Comments are closed.