ВОЛОБУЄВА Анастасія Михайлівна

ВОЛОБУЄВА Анастасія Михайлівна (24.01.1978, м. Київ).

Кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент, журналістка.

Закінчила Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2000), аспірантуру при кафедрі історії української літератури та журналістики Інституту журналістики (2002).

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Становлення і розвиток преси Києва (1835–1917): типологія, проблематика, національна спрямованість» (2008).

Працює асистентом кафедри історії журналістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка (з 2002).

Викладає такі курси: «Історія української журналістики», «Історія зарубіжної журналістики», «Зарубіжна література», «Українська література», «Основи наукових досліджень».

Опубліковано 36 наукових праць. Серед них один покажчик, 21 стаття, 14 тез конференцій.

Членкиня Дослідницького центру історії української преси (з 1997), Асоціації спортивних журналістів України (з 2000), Міжнародної Асоціації спортивної преси (з 2000), Спілки журналістів України (з 2008).

Посіла друге місце в проекті ООН – «Гендер в розвитку ПРООН» із темою: «Сучасний стан жіночої преси: реалії та перспективи» (1998).

Праці: Сучасна жіноча преса в Україні: Покажчик / Упоряд. А.М. Волобуєва, Н.М. Сидоренко. – К., 1998; Відтворення української минувшини на сторінках часопису «Археологическая летопись Южной России» (1903–1906) // Образ. – 2006. – Вип. 7; Політичні орієнтири київської преси у сприйнятті революційних подій 1905–1906 рр. // Наукові записки Інституту журналістики. – 2005. – Т. 21. – Жовтень-грудень; Жіночі видання Києва початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Журналістика. – К., 2004. – Вип. 12; Православна преса Києва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Зб. праць науково-дослідного центру періодики. – Л., 2002. – Вип. 10.

І. М. Забіяка

 

Comments are closed.