ВОРОНОВА Мальвіна Юріївна

ВОРОНОВА Мальвіна Юріївна (10.06 1979), м. Кіровоград, Кіровоградської області, Україна).

Кандидат філологічних наук, публіцист.

Закінчила ІЖ (2003), аспірантуру ІЖ (2006).

Працювала на посаді асистента кафедри журналістики Інституту української філології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (2005–07); головного редактора журналу «Личности Украины» (2006–08); редактора електронного проекту «Театре» (www.teatre.com.ua) (з 2007).

В університеті: асистент кафедри міжнародної журналістики (2006–12), асистент кафедри періодичної преси ІЖ (з 2012).

Кандидатська дисертація «Сучасна українська портретистка: жанрова диференціація і поетика» (2006).

Викладала й викладає курси: «Журналістський фах», «Журналістська майстерність», «Авторська журналістика», «Театральна журналістика» та спецкурси: «Світова альтернативна журналістика», «Міжнародна політична публіцистика», «Портрет політика в масовій пресі».

Основний напрямок наукової діяльності – дослідження феноменологічних особливостей публіцистичного портрета в контексті сучасних соціальних комунікацій, в результаті чого розроблена авторська концепція і класифікація жанру публіцистичного портрета. Секретар профбюро ІЖ (з 2007), член редколегії видавничого дому «Личности»(з 2007).

Автор понад 10 наукових публікацій.

Осн. праці: Сучасна портретистика. Проблема жанру // Наукові записки. Київ, 2002. Т. 8; Авторська позиція і авторське «я» в політичних портретах-книгах // Наукові записки. Київ, 2003. Т. 13; Портрет і біографія. Гранична сутність жанрів // Наукові записки. Київ, 2004. Т. 17; Методи творення літературних портретів // Образ. Київ, 2004. Вип. 5; Политический портрет. Иллюстрация PR-культуры в Украине // Коммуникация в современном мире: Материалы Всероссийской научно-практической конференции аспирантов и студентов «Журналистика, реклама и связи с общественностью: новые подходы» (31 октября – 1 ноября 2005 г.). Воронеж, 2005; Портрет и биография // Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения: Тезисы межвузовской научно-практической конференции / Под. Ред. В.И. Конькова. Спб., 2005; Литературный портрет. Критико-публицистическая природа жанра // Журналістыка – 2005: на скрыжаванні часу і прасторы: Матэрыялы 7-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыї, прысвечанай 80-годдзю Беларускага радыё і 50-годдзю Беларускага тэлебачання (1–2 снежня). Мінск, 2005.

І.М. Забіяка

 

Comments are closed.