ЄЛІСОВЕНКО Юрій Петрович

ЄЛІСОВЕНКО Юрій Петрович (26.06.1952, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровської обл.).

Кандидат педагогічних наук, доцент, поет, публіцист, телевізійний журналіст.

Закінчив з відзнакою режисерський факультет Київського державного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука (1983).

Працював доцентом кафедри режисури естради у Київському державному інституті культури (1988-98), на науковій роботі в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Науково-дослідному Інституті українознавства МОН України; доцентом Міжнародного інституту лінгвістики і права; Київському гуманітарному інституті; Університеті “Україна”, Національній академії внутрішніх справ України; телевізійним журналістом програми “Правочин” (Студія “Ексклюзив-плюс” Київської державної телерадіокампанії) (1998–2002).

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 2002 р. Доцент кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики.

Захистив кандидатську дисертацію “Самостійна практична робота як засіб забезпечення професійної готовності студентів вузів культури (на прикладі режисерської спеціалізації)” в КДІК (1994).

Досліджує проблеми театральної педагогіки, ораторського мистецтва, фахової підготовки радіо- і тележурналістів.

Викладає курси: “Риторика”, “Журналістський фах (Телевізійна журналістика)”, “Журналістська майстерність”, спецкурси “Постановка голосу”, “Культура усного мовлення”, “Науковий практикум”, “Педагогічна практика” тощо.

Член Вченої ради КНУТШ (з 2006), заступник голови Навчально-методичної ради (з 2005), заступник голови Художньої ради Інституту журналістики (з 2005), Учений секретар кафедри телебачення і радіомовлення (з 2004), постійний член оргкомітету з підготовки і проведення конференцій, присвячених функціонуванню і розвитку державної мови.

Нагороджений Почесними грамотами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (2006, 2010, 2011) та Державного комітету телебачення і радіомовлення України (2006, 2011) за вагомий внесок у становлення та розвиток українського телебачення і радіомовлення та з нагоди 35-річчя заснування кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (2006), Дипломом ІІІ-го Форуму української діаспори в Греції (2008).

Автор понад 160 наук, у тому числі 5 монографій та 4 навчальні посібники з грифом МОН України:

Праці:

Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу: Навчально-методичний посібник / Упоряд. А. І. Мамалига, Ю. П. Єлісовенко / За ред. В.В. Різуна (К., 2007). (З грифом МОН України);

Ораторське мистецтво: Навч. посіб. К., 2002; Професійна етика юриста: Навч. посіб. К., 2002;

Ораторське мистецтво: постановка голосу й мовлення: Навчальний посібник / За заг. ред. В.В. Різуна (К., 2008) (З грифом МОН України);

Петро Перець. Всім усе, всім про все (К., 2005); Ораторське мистецтво: Навчальний посібник (К., 2002). (З грифом МОН України);

Професійна етика юриста: Навчальний посібник (К., 2002). (З грифом МОН України).

Свідоцтво про реєстрацію авторського права (у співавт. з Майбородою І. М.) на твір №29934 телевізійна програма «Енергія здорового духу» – Державний департамент інтелектуальної власності МОН України. 18.08.2009.

Літ.:

Береза Р. “Нехай не кажуть, що немає у нас інтелігенції…” (Нарис про життя і творчість Юрія Єлісовенка) // Животоки. – Львів, 2004. – №1–2;

Богданов А. Круги по воде от камня, брошенного вовремя // The Yonge Street Review. №264. – http://www.pedsovet.com/press-club/264-00008-yazik.htm.

Верстюк А. Зустріч із тим, чия хата не скраю / Аліна Верстюк // Мистецькі грані. – № 7 (34). – 2012. – С. 8.

Коханець Л. Ми живемо в епоху поліглотів // Голос України. – 2007. – 24 жовтня;

Перший національний будитиме бажання // Вестник Кривбасса. – 2008. – 1 марта // http://www.krivbass.in.ua/telefakty/pershii-natc-onalnii-buditime-bazhannia;

Свириденко А. Летят сутки // Комерсантъ Украины. – 2006. – №126.

Сидоренко О. Мовні випробування на Першому Національному // http://www.1tv.com.ua;

Сидоренко О. Мовні випробування на Першому Національному // Перший Національний канал України. Офіційний сайт. – http://www.1tv.com.ua;

Титаренко І. Плітки про політиків і не тільки // Друг читача. – 2006. – № 17. – С. 5

І. М. Забіяка

 

Comments are closed.