СЕРАЖИМ Катерина Степанівна

СЕРАЖИМ Катерина Степанівна (04.12.1951, с. Василів Білоцерківського р-ну Київської обл.).

Доктор філологічних наук, професор.

Закінчила філологічний факультет КНУТШ (1974).

В університеті з 1995. Працювала на посаді доцента кафедри української мови і стилістики (1995–2005), тепер – професор кафедри видавничої справи та редагування (з 2005) Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.

Захистила кандидатську дисертацію “Поетика соціальної драми 20-х – 30-х років ХХ століття” (1991), докторську “Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору (методологічний, прагматико-семантичний і жанрово-лінгвістичний аспекти: на матеріалі політичного різновиду українського масовоінформаційного дискурсу)” (2003).

Автор 1 монографії, 5 навчальних посібників, статей у наукових збірниках та періодичних виданнях.

Займається проблематикою текстознавства, дискурсознавством, видавничою справою та редагуванням, журналістикознавством, літературознавством.

Академік Академії наук вищої освіти України, відмінник освіти України.

Праці: Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність. (На матеріалах сучасної газетної публіцистики) (К., 2002),

Лексичні засоби стилістики української мови (К., 1995), Морфологічні засоби стилістики (К., 1995),

Фонетичні засоби стилістики (К., 1995),

Текстологія: елементи тексту і апарат видання (К., 1998).

І. М. Забіяка

 

 

Comments are closed.