СЕРБІН Сергій Михайлович

СЕРБІН Сергій Михайлович (1.01.1957, смт. Микулинці, Теребовлянського району, Тернопільської області)

Журналіст, кандидат економічних наук, доцент.

Закінчив планово-економічний факультет Тернопільського фінансово-економічного інституту (1978), аспірантуру Інституту економіки промисловості АН України (1982).

Працював старшим науковим співробітником в Інституті економіки промисловості Академії Наук України (Донецьк) (1982–83); Служив в армії (1983–84); був заступником голови планової комісії облвиконкому Тернопільської обл. (1985–86); начальником фінансового відділу комбайнового заводу, м. Тернопіль (1986–87); доцентом кафедри, завідувачем кафедри економіки промисловості, деканом факультету соціально-економічного розвитку Інституту народного господарства, м. Тернопіль (1987–92); головним консультантом з соціальних і економічних питань Президента України, Адміністрація Президента України (1992–93); екзекутивним продюсером SBS радіо, Австралія (1993–2010). Брав участь у розробці державного бюджету України на 1993, проекту розвитку недержавних економічних структур (українська фондова біржа), був членом комісії ВРУ по виявленню розкрадання державного майна на Львівському заводі «Електрон». Автор програми науково-технічного прогресу області, схваленої Львівським Західним науковим центром АН України (1986); концепції переведення міста Тернополя на місцеве самоуправління (1990); проекту переведення об’єднання комбайновий завод на самофінансування.

Захистив кандидатську дисертацію «Комплексна оцінка використання виробничих ресурсів промисловими підприємствами регіону» (травень 1982), визнана Phd Австралійським Національним офісом визнань наукових ступенів та Департаментом працевлаштування, освіти та тренінгу(1993).

Автор першого в Україні навчального посібника «Основи зовнішньоекономічної діяльності» (К., 1989), підручника «Региональное управление: опыт и проблемы” (К., 1984).

В КНУ: доцент кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики (з 2010).

Читає дисципліни «Прямоефірне радіомовлення», «Радіомовлення», «Новітня медіа», «Агенційна журналістика», «Журналістський фах», веде майстер-клас (англомовний проект).

Наукові інтереси: прямо ефірне мовлення, інформаційна логістика.

Член Національної спілки журналістів України, нагороджений Почесними грамотами Президії АН України (1982), Державного комітету інформації України (1999), переможець конкурсу україномовних видань зарубіжжя 2010, міжнародний експерт журналу Телерадіокур’єр.

Автор понад 150 наукових публікацій, серед них 3 монографії, 1 підручник, 1 навчальний посібник

Осн. праці:

Капитализация предприятий: теория и практика: моногр. Донецк. 2011;

Специфіка прямоефірного мовлення в регіональній радіомережі: Регіональні ЗМІ: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар. наук. конф.: у 3 т. Т.1. Луганськ. 2012;

Українці в Австралії // Українознавство. К. 2006. №2;

SBS радіо обирає шлях цифрової революції // Телерадіокур’єр. 2005, № 3(44), №4(45).

Л-ра: Марія Карен. Сама природа раділа мелодійним співом // Вільна думка. 1996. Ч. 38(2401). 18 вересня;

Roma Becker. SBS Radio: Ukrainian Listeners in Adelaide under Limelight // Church And Life. 1999. N 30 (1486);

Luba Valega. SBS Radio Comes to Perth // Church And Life. 2000. № 13б;

Наталя Самсонова. «Український шоу-бізнес – це катастрофа!..» // Укртайм. 2007. 29 листопада.

І.М. Забіяка

Comments are closed.