СУХОМЛИН Ольга Юріївна

СУХОМЛИН Ольга Юріївна (11.09.1983, м. Луцьк Волинської області)

Журналістка, письменниця, кандидат наук із соціальних комунікацій.

Закінчила магістратуру (2006), достроково аспірантуру (2009) ІЖ.

Працювала асистентом кафедри маркетингу та реклами у Київському торгово-економічному університеті (2009–11).

У КНУ: асистент кафедри міжнародної журналістики (2011–12), асистент кафедри історії журналістики ІЖ(з 2012).

Читає нормативні курси «Міжнародна тематика», «Історія зарубіжної журналістики», «Соціальна інформатика», а також авторський спецкурс «Медіаконтент: толерантність у ЗМК».

Захистила канд. дис. «Толерантність як орієнтир професійної діяльності журналіста в українській пресі мультикультурного суспільства» (2009).

Наукові інтереси: проблеми порозуміння культур у дзеркалі ЗМІ, культурні коди медіаконтенту, медіакультура в сучасному соціально-культурному середовищі, психо-лінгвістичні аспекти діяльності ЗМІ тощо.

Член Спілки письменників України, лектор Київської Просвіти, член літературного об’єднання «Радосинь». Літературну та громадську діяльність здійснює під творчим іменем Ольга Ольхова.

Авторка 2 поетичних книг, має публікації у кількох альманахах, мистецьких виданнях, а також авторка близько 20 наукових праць.

Осн. праці:

Поняття толерантності у журналістикознавчому дискурсі: історіографічний погляд. Наукові записки ІЖ. К., 2007. Т. 29 (жовт.–груд.);

Принципи толерантності та їхня реалізація у пресі мультикультурного суспільства. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк, 2008. № 2;

Мовна толерантність у журналістському тексті: параметри категорії. Українське журналістикознавство. К., 2008. Вип. 9;

Формування толерантних та інтолерантних елементів журналістських текстів у контексті етностереотипізації. Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. К., 2008. Вип. 24, ч. 3;

Проблема суржику в контексті мовної толерантності журналіста. Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. Львів, 2008. Вип. 1 (16);

Толерантна преса у процесах міжкультурних порозумінь. Наукові записки. Острог, 2007. Вип. 8;

Міжкультурне спілкування: толерантність у системі етичних журналістських стандартів. Наукові записки. Острог, 2008. Вип. 9.

Л-ра:

Рута Оляна. Невідворотно виросту у слово… До творчого портрета Ольги Ольхової. Слово просвіти. 2007. 28 червня – 4 липня;

Гуменюк Н. І крила сховала під шаль. Віче. 2006. 2–8 лютого;

Штинько В. Відчуваю весну душею підсніжника. Волинь-нова. 2007. 3 квітня.

І.М. Забіяка

 

Comments are closed.