ТРАЧУК Тетяна Анатоліївна

ТРАЧУК Тетяна Анатоліївна (20.03.1979, м. Хмельницький).

Кандидат філологічних наук, асистент.

Закінчила Інститут журналістики КНУТШ (2001), аспірантуру ІЖ (2004).

В університеті з 2004. Асистент кафедри теорії масової комунікації (зараз – кафедри соціальних комунікацій) ІЖ.

Читає навчальні дисципліни “Журналістський фах”, “Журналістська майстерність”, “Основи наукових досліджень”, “Конфліктологія”, “Літературне редагування”, “Коректура”, “Теорія і практика журналістської творчості”, “Українське журналістикознавство”.

Захистила дисертацію “Зародження і розвиток журналістикознавчих досліджень в Україні (кінець ХІХ ст. – 80-ті роки ХХ ст.)” (2005).

Член профбюро ІЖ, нагороджена університетською премією імені Тараса Шевченка (2006).

Автор 1 монографії і більше 10 наукових праць.

Праці:

Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства: Монографія (у співавт.). К., 2005. 232 с.;

Українське пресознавство 50-60-х рр. ХХ ст.: до постановки проблеми.  Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. Львів, 2003. Вип. 11. С. 665–670;

До витоків української науки про журналістику.  Наукові записки Інституту журналістики. К., 2003. Т. 13. С. 82–89;

Питання періодизації історії українського журналістикознавства.  Наукові записки Інституту журналістики. К., 2004. Т. 14. С. 111–117;

Розроблення в радянський час українськими вченими навчального курсу теорії і практики журналістської творчості.  Наукові записки Інституту журналістики. К., 2005. Т. 18. С. 106–117.

І. М. Забіяка

 

Comments are closed.