ХОМЕНКО Ілля Андрійович

ХОМЕНКО Ілля Андрійович (19 липня 1968, м Чернігів).

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент, доктор наук із соціальних комунікацій, журналіст, письменник.

Закінчив  факультет журналістики (1991), аспірантуру (2001) ІЖ КНУ.

Працював  кор. телерадіокомпанії «Новий Чернігів» (1992–94), керівником літстудії студії при тижневику «Гарт» (1994–99). Водночас (1996–2008) – кореспондент газети «Дзеркало тижня» (спеціалізація – журналістське розслідування).

У КНУ: асистент (2002–09), доцент кафедри телебачення і радіомовлення ІЖ (з 2009).

Кандидатська дисертація: «Оригінальна радіоп’єса: історія, теорія, практика» (2002).

Викладає нормативні курси: «Журналіст. майстерність», «Журналіст. фах», «Радіожурналістика», «Технології радіовиробництва».

Займається дослідженням у галузі загальнотеоретичних і прикладних аспектів масової комунікації. Відкрив і дослідив феномен укр. оригінальної радіоп’єси 1930-х, ввів у наук. обіг відомості про перших укр. радіодраматургів, вперше вивчив обставини виникнення, розвитку і знищення в ході репресій укр. оригінального радіомистецтва. У співавт. з кінодраматургом В. І. Фоменком написав сценарії кінофільмів, серіалів, радіоп’єс та худ.-публіцист. радіомініатюр, створених для Національної радіокомпанії України, радіокомпаній Білорусі, Росії, Словенії.Член журі та оргкомітету конкурсу радіоп’єс Нац. радіокомпанії України «Відродимо забутий жанр», лауреат премії імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності (2006).

Автор понад 40 наук. публікацій.

Осн. праці:

Оригінальна радіодрама: Навч. посібник. К., 2002;Українська радіоп’єса в контексті світового акустичного мистецтва: навч. посіб. К., 2006;Художньо-документальна програма («feature») з точки зору інформаційної безпеки Учёные зап. Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Симферополь, 2005. Т. 18 (57) (у співавт.);У пошуках втраченого змісту. (Лінгвістична модель художньо-документальної програми для сучасного радіомовлення) Стиль і текст. 2005. Вип. 6. № 3 (у співавт);Мова і зміст радіодрами (мовна специфіка українського радіомистецтва) Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: Журналістика. 2006. № 14;Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу: навч.-метод. посіб. К., 2007 (у співавт).

Л-ра:

Лизанчук В. В. Основи радіожурналістики: підручник. К., 2006;Проблеми підготовки літературно-драматичних і культурно-мистецьких передач. К., 2007;Клецько Л. «Оригінальна радіодрама» як спроба відродити втрачене // Книжковий огляд. 2003. № 1–2; Мамалига А. І., Данильчук Д. В. Синтез мовностилістичного позиціонування в оригінальній радіодраматургії (за матеріалами радіоп’єс І. Хоменка та В. Фоменка). Наук. зап. Ін-ту журналістики. 2006. Т. 24;Пронина Т. Украинские радиопьесы в белорусском эфире. Зеркало недели. 1995. 21 октября;Ральченко І. Невеличка п’єса для справжнього радіомовлення. Час/Time. 1995. 3 січ.;Рябошапка М. Просто фантастика. Новая интересная газета. 2004, № 6.

І.М.Забіяка

 

Comments are closed.