ХОМЕНКО Людмила Мечиславівна

ХОМЕНКО Людмила Мечиславівна (12.08.1951, с. Райгородок Бердичівського р-ну Житомирської обл.).

Кандидат філологічних наук, доцент, мовознавець.

Закінчила філологічний факультет КДУ (1975).

В університеті з 2001 р. Працює доцентом кафедри мови та стилістики Інституту журналістики.

Сфера наукових інтересів: фонетика, експериментальна фонетика, соціофонетика, етнолінгвістика, українська мова як іноземна.

Захистила кандидатську дисертацію “Модифікація дзвінких та глухих складів двоскладових слів (за даними кінорентгенографування російського мовлення) (Київ, Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка)” (1983).

Автор 1 навчального підручника, 1 колективної монографії, близько 30 статей.

Праці:

Ljudmyla Chomenko, Giorgo Cerrai. Corso Elementare di Ukraino. Padova, 1998. 313 с.;

Фактори динаміки і сталості орфоепічних норм у сучасній українській літературній мові. Мова і культура. К., 2002. Вип. 4. С. 142–148;

Системно-структурні відношення в м’яких складах (акустичний аспект синтаксичної фонетики українського мовлення). Studia Slavica IX – Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zeszyt 364 Toruń, 2004. С. 25–36;

Критерії виділення складу та інтуїтивний поділ в українській мові. Українське мовознавство. Вип. 27–29. К., 2004. С. 26–32;

Чинники вибору мови спілкування в українській родині. Комунікативно-мовні процеси в сучасному медіа просторі: За матеріалами XIII Міжнародної науково-практичної конференції з питань функціонування і розвитку української мови “Мовні процеси в сучасному медіапросторі / за ред. В. Різуна; упоряд. Д. Данильчук, Ю. Єлісовенко, І. Забіяка, А. Мамалига. К., 2008. С. 168–173;

Фонетика і фонологія сучасної української літературної мови. Fonetika. Fonologia. Komparatia wspołczesnych języków słowiańskich. Opole, 2007. C. 367–400;

Асиміляція за участю голосу в сучасній українській літературній мові. Fonetika. Fonologia. Komparatia wspoczesnych języków słowiańskіch. Opole, 2007. C. 191–197.

І. М. Забіяка

 

Comments are closed.