ШАБЛІОВСЬКИЙ Володимир Євгенович

ШАБЛІОВСЬКИЙ Володимир Євгенович (6.11.1956, м. Львів).

Кандидат філологічних наук, доцент, журналіст.

Закінчив філологічний факультет КДУ (1978), пройшов стажування в Міжнародному Інституті підвищення кваліфікації журналістів FOJO (м. Кальмар, Швеція) (2002).

Працював молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, старшим науковим співробітником Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України (1978–99).

В університеті з 1999. Доцент кафедри організації масовоінформаційної діяльності (тепер – реклами та зв’язків з громадськістю) Інституту журналістики КНУТШ.

Захистив кандидатську дисертацію “Поетико-стильові традиції східнороманської та східнослов’янської фантастичної казки” (1997).

Основні напрямки наукової та педагогічної діяльності: проблеми сприйняття та відтворення тексту, реклама, зв’язки з громадськістю, сучасні виборчі технології, редакційний менеджмент та маркетинг, безпека діяльності журналіста, інформаційні війни, комунікативні кризи, безпека інформаційного простору. Викладає курси: “Реклама та зв’язки з громадськістю”, “Безпека інформаційного простору”, “Інформаційна політика”, “Психологія реклами”, “Комунікативні кризи”.

В журналістиці працює з початку 1990-х, має досвід видавничої діяльності; засновник, головний редактор загальнонаціональної газет “Панорама-ВВ” (1994–98), “Прогрес”, журналу “Супер-волонтер”.

Автор понад 40 наук. публікацій.

Брав участь у роботі та виступав з доповідями на ІХ Міжнародному з’їзді славістів (далі – МЗС) (Київ, 1983), ХІ МЗС (Братислава, 1993), ХІІ МЗС (Краків, 1998), Європейському симпозіумі “Фольклор і сучасний світ” (Київ, 1990), Х Конгресі славістів (Чернівці, 1992), IV Міжнародному конгресі україністів (Одеса, 1999), Міжнародній науковій конференції “Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, культура” (К., 2002) та ін. Нагороджений Почесною грамотою “За розвиток наукових досліджень у галузі журналістики та з нагоди 10-річчя Інституту журналістики”.

Праці: Безпека життєдіяльності для журналістів: Науково-методичний посібник (К., 2004);

Інформаційні процеси у суспільстві та соціальна пам’ять Світ комунікацій. К., 2000;

Слов’янська народна казка і сучасний світ: інтегральні аспекти взаємодії Слов’янський світ. К., 2002. Вип. 3;

Креативний менеджмент – стратегія управління ХХІ століття (у співавт.) Інформаційне суспільство. К., 2005/2006. Вип. 2/3;

Проблеми мотивації тероризму Проблеми безпеки. 2006. № 5.

І. М. Забіяка

 

Comments are closed.