Трачук Тетяна Анатоліївна

ТрачукТрачук Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних комунікацій.

Народилася в м. Хмельницькому. Закінчила Інститут журналістики (2001 р.) та аспірантуру (2004 р.) Київського національного університету імені Тараса Шевченка, захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Зародження і розвиток журналістикознавчих досліджень в Україні (кінець ХІХ ст. – 80-ті роки ХХ ст.)» (2005 р.).

Основні етапи педагогічної діяльності:

  • 2004 – 2005 рр. – асистент кафедри теорії масової комунікації Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  • 2005 – 2010 рр. – асистент кафедри теорії масової комунікації, яка з 10.06.2008 р. перейменована на кафедру соціальних комунікацій;
  • З грудня 2010 р. – до цього часу – доцент кафедри соціальних комунікацій;
  • 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальних комунікацій.

Викладає такі навчальні дисципліни: «Теорія масової та соціальної комунікації», «Українське журналістикознавство», «Теорія та історія соціальних комунікацій», «Теорія масової комунікації».

Основні наукові інтереси: становлення і розвиток журналістикознавчих досліджень в Україні, сутність і закономірність соціальних комунікацій.

Автор понад 40 наукових публікацій. У співавторстві з проф. В.В. Різуном видала монографію «Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства», яка була відзначена університетською премією імені Тараса Шевченка (2006 р.). У 2013 році видала навчальний посібник «Українське журналістикознавство. Історичний аспект». Того ж 2013 року за результатами конкурсу, проведеного Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки, Т.А. Трачук  було присуджено премію Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць «Зародження і розвиток журналістикознавчих досліджень в Україні» (період з кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст.).

Comments are closed.