Городенко Леся Михайлівна

Городенко Леся Михайлівна, доктор наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри соціальних комунікацій.

1977 року народження, у 1999 р. закінчила Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1999-2000 рр. навчалася в аспірантурі в Інституті журналістики (стаціонар), а з 2000 р. переведена на заочне відділення. 9 грудня 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Засоби масової інформації у контексті громадської думки: формування, функціонування, жанрові прийоми».

З вересня 2000 року була зарахована на посаду асистента кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З січня 2005 року Городенко Л. М. працює на посаді доцента кафедри видавничої справи та редагування, а з 2009 року переведена на посаду доцента кафедри електронних видань і медіадизайну. З вересня 2014 р. – завідувач кафедри електронних видань і медіадизайну.

У вересні 2010 року зарахована до докторантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  У травні 2012 р. достроково закінчила докторантуру у зв’язку з захистом докторської дисертації «Мережева комунікація: теорії, моделі, технології».

З лютого 2016 р. перейшла на посаду професора кафедри соціальних комунікацій.

Під керівництвом Городенко Л.М. успішно захистили кандидатські дисертації Іщук Н.М., Салига П.Г., Ситник О.В., Філоненко Д.В.

Керувала фундаментальною науковою темою Інституту журналістики «Український медійний контент у соціальному вимірі» (2014-2016 рр.); керівник наукової молодіжної теми «Інформаційна модель популяризації вітчизняних наукових досліджень» (2016-2017 рр.).

Керувала науковою роботою П. Катеринича, що зайняла 3-е місце (2017 р.) у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із соціальних комунікацій.

Є експертом МОН серед молодих учених для участі в проведенні експертизи проектів за бюджетні кошти.

Голова екзаменаційної комісії з державної атестації випускників  освітнього ступеню Бакалавр, Спеціаліст та Магістр денної та заочної форм навчання на факультеті Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин Національного авіаційного університету.

Є рецензентом видань, індексованих науково-метричними базами із соціальних комунікацій «Актуальні питання масової комунікації» (Україна), «European Cooperation» (Польща).

Comments are closed.