БАБАК Марина Петрівна

БАБАК Марина Петрівна (1.12.1978, м. Київ).

Кандидат філологічних наук, журналіст, фахівець у галузі іміджелогії та PR-комунікацій.

Закінчила відділення журналістики Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (2002), аспірантуру Інституту журналістики (відділення журналістики) (2005).

Займається журналістською діяльністю (з 1995). Працювала спеціальним кореспондентом у низці суспільно-політичних видань (1995–2006), прес-секретар мережі офтальмохірургічних клінік “Новий зір” (2006–07).

В університеті з 2007. Працює асистентом кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики.

Захистила кандидатську дисертацію “Використання комунікативних методів побудови політичного іміджу в ЗМІ” (2007).

Основні напрямки наукової, педагогічної діяльності за час праці в університеті – дослідження в галузі підготовки фахівців з реклами та зв’язків з громадськістю, а також наукові розробки з реклами, паблік рілейшнз, масової комунікації, психології управління, фаху прес-секретаря. Розробляє навчальні курси: “Професійна підготовка: рекламна та PR-діяльність”, “Професійна підготовка: організація рекламної та PR-агенції”, “Навчальна практика: організація рекламної та PR-агенції”.

Автор 5 наукових статей.

Праці: Іміджеві статті: особливості підготовки, впливу та практика використання в українських ЗМІ // Українське журналістикознавство. – 2004. – Вип. 5. – С. 6–10; Вербальний імідж як складова комунікативних технологій (поради молодим політикам) // Стиль і текст. – 2004. – Вип. 5. – С. 178–186; Тексти для веб-сторінок // Наукові записки Інституту журнал стики. – 2000. – Т.1. – С. 131–133; Комунікативні технології побудови політичного іміджу в ЗМІ: перспективи для наукових досліджень // Вісник Київського міжнародного університету. Журналістика. Медіалінгвістика. Кіномистецтво. – 2005. – Вип. 4. – С. 22–28; Рейтинг як комунікативна технологія пропаганди // “Журналістика – 2004 у світлі підготовки журналістських кадрів”: Тези конференції / Інститут журнал стики КНУ ім. Тараса Шевченка, 27–28 травня 2004 р. – К.: Інститут журналістики, 2004. – С. 4–5.

І. М. Забіяка

Comments are closed.