Розклад проведення практик на 2022-23 н.р.

Практична підготовка в Навчально-науковому інституті журналістики здійснюється відповідно до статті 51 Закону України “Про вищу освіту” — “Практична підготовка осіб, які навчаються у закладах вищої освіти”, яка декларує, що:
1. Практична підготовка осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними закладами вищої освіти договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.
2. Керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані забезпечити створення належних умов для проходження практики на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства.
3. Проходження практики студентом здійснюється відповідно до законодавства.


1 СЕМЕСТР


ОКР «Бакалавр»

(денна форма навчання)

Курс Шифр та назва напряму підготовки / спеціальності Практика (назва, термін проведення)
ІІ 061 Журналістика, за програмою

Журналістика та соціальна комунікація

Навчальна практика

01.09.2022 – 28.09.2022

(4 тижні)

ІІ 061 Журналістика, за програмою

Реклама та зв’язки з громадськістю

Навчальна практика

01.09.2022 – 28.09.2022

(4 тижні)

ІІ 061 Журналістика, за програмою

Видавнича діяльність і медіаредагування

Навчальна практика

01.09.2022 – 28.09.2022

(4 тижні)

ІІ 061 Журналістика, за програмою

Медіапродюсування

Навчальна практика

01.09.2022 – 28.09.2022

(4 тижні)

II 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, за програмою

Ведучий програм телебачення

Навчальна практика

01.09.2022 – 28.09.2022

(4 тижні)

II 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, за програмою

Сценарна майстерність і режисура кіно та телебачення

Навчальна практика

01.09.2022 – 28.09.2022

(4 тижні)

II 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, за програмою

Звукорежисура

Навчальна практика

01.09.2022 – 28.09.2022

(4 тижні)

II 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, за програмою

Кіно-, телеоператорство

Навчальна практика

01.09.2022 – 28.09.2022

(4 тижні)


ОКР «Бакалавр»

(заочна форма навчання)

Курс Шифр та назва напряму підготовки/спеціальності Практика (назва, термін проведення)
2 курс 061 Журналістика, за програмою

Журналістика та соціальна комунікація

Навчальна практика

19.09.2022 – 16.10.2022

(4 тижні)

2 курс 061  Журналістика, за програмою

Реклама і зв’язки з громадськістю

Навчальна практика

19.09.2022 – 16.10.2022

(4 тижні)


ОКР «Магістр»

(денна форма навчання)

Рік навчання
Шифр та назва напряму підготовки/спеціальності Практика (назва, термін проведення)
ІІ 061 Журналістика, за програмою
Стратегічні комунікації
Стажування за професійною кваліфікацією дослідника
03.10.2022 – 09.12.2022
(10 тижнів)


2 СЕМЕСТР


ОКР «Бакалавр»
(денна форма навчання)

Курс Шифр та назва напряму підготовки / спеціальності Практика (назва, термін проведення)
ІІ 061 Журналістика, за програмою

Журналістика та соціальна комунікація

Виробнича практика

23.01.2023 – 19.03.2023

(8 тижнів)

ІІ 061 Журналістика, за програмою

Реклама та зв’язки з громадськістю

Виробнича практика

23.01.2023 – 19.03.2023

(8 тижнів)

ІІ 061 Журналістика, за програмою

Видавнича діяльність і медіаредагування

Виробнича практика

23.01.2023 – 19.03.2023

(8 тижнів)

ІІ 061 Журналістика, за програмою

Медіапродюсування

Виробнича практика

23.01.2023 – 19.03.2023

(8 тижнів)

II 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, за програмою

Ведучий програм телебачення

Виробнича практика

23.01.2023 – 19.03.2023

(8 тижнів)

II 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, за програмою

Сценарна майстерність і режисура кіно та телебачення

Виробнича практика

23.01.2023 – 19.03.2023

(8 тижнів)

II 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, за програмою

Звукорежисура

Виробнича практика

23.01.2023 – 19.03.2023

(8 тижнів)

II 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, за програмою

Кіно-, телеоператорство

Виробнича практика

23.01.2023 – 19.03.2023

(8 тижнів)

ІV 061 Журналістика, за програмою

Журналістика та соціальна комунікація

Переддипломна практика

03.04.2023 – 01.05.2023

(4 тижні)

ІV 061 Журналістика, за програмою

Реклама та зв’язки з громадськістю

Переддипломна практика

03.04.2023 – 01.05.2023

(4 тижні)

ІV 061 Журналістика, за програмою

Видавнича діяльність і медіаредагування

Переддипломна практика

03.04.2023 – 01.05.2023

(4 тижні)

ІV 061 Журналістика, за програмою

Медіапродюсування

Переддипломна практика

03.04.2023 – 01.05.2023

(4 тижні)

ІV 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, за програмою

Ведучий програм телебачення

Переддипломна практика

03.04.2023 – 01.05.2023

(4 тижні)

ІV 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, за програмою

Сценарна майстерність і режисура кіно та телебачення

Переддипломна практика

03.04.2023 – 01.05.2023

(4 тижні)

ІV 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, за програмою

Звукорежисура

Переддипломна практика

03.04.2023 – 01.05.2023

(4 тижні)

ІV 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво, за програмою

Кіно-, телеоператорство

Переддипломна практика

03.04.2023 – 01.05.2023

(4 тижні)


ОКР «Бакалавр»

(заочна форма навчання)

Курс Шифр та назва напряму підготовки/спеціальності Практика (назва, термін проведення)
2 курс 061 Журналістика, за програмою

Журналістика та соціальна комунікація

Виробнича практика

23.01.2023 – 19.03.2023

(8 тижнів)

2 курс 061  Журналістика, за програмою

Реклама і зв’язки з громадськістю

Виробнича практика

23.01.2023 – 19.03.2023

(8 тижнів)

4 курс 061 Журналістика, за програмою

Журналістика та соціальна комунікація

Переддипломна практика

13.03.2023 – 09.04.2023

(4 тижні)

4 курс 061 Журналістика, за програмою

Реклама і зв’язки з громадськістю

Переддипломна практика

13.03.2023 – 09.04.2023

(4 тижні)


ОКР «Магістр»
(денна форма навчання)

I 061 Журналістика, за програмою

Бренд-комунікації

Стажування за професійною кваліфікацією

23.01.2023 – 12.03.2023

(7 тижнів)

Переддипломна практика

24.04.2023 – 11.06.2023

(7 тижнів)

I 061 Журналістика, за програмою

Медіакомунікації в бізнесі

Стажування за професійною кваліфікацією

23.01.2023 – 12.03.2023

(7 тижнів)

Переддипломна практика

24.04.2023 – 11.06.2023

(7 тижнів)

I 061 Журналістика, за програмою

Правова журналістика

Стажування за професійною кваліфікацією

23.01.2023 – 12.03.2023

(7 тижнів)

Переддипломна практика

24.04.2023 – 11.06.2023

(7 тижнів)

I 061 Журналістика, за програмою

Туристична журналістика

Стажування за професійною кваліфікацією

23.01.2023 – 12.03.2023

(7 тижнів)

Переддипломна практика

24.04.2023 – 11.06.2023

(7 тижнів)

I 061 Журналістика, за програмою

Цифрові медіа

Стажування за професійною кваліфікацією

23.01.2023 – 12.03.2023

(7 тижнів)

Переддипломна практика

24.04.2023 – 11.06.2023

(7 тижнів)

I 061 Журналістика, за програмою

Арт-медіа

Стажування за професійною кваліфікацією

23.01.2023 – 12.03.2023

(7 тижнів)

Переддипломна практика

24.04.2023 – 11.06.2023

(7 тижнів)

I 061 Журналістика, за програмою

Стратегічні комунікації

І 061 Журналістика, за програмою

Журналістика і соціальна комунікація

(мова навчання англійська)

/Journalism and social communication

Proffesional qualificatoin internship

(Стажування за професійною кваліфікацією)

23.01.2023 – 12.03.2023

(7 тижнів)

Pre-diploma practice

(Переддипломна практика)

24.04.2023 – 11.06.2023

(7 тижнів)

061 Журналістика, за програмою

Стратегічні комунікації

Переддипломна практика

24.01.2023 – 27.03.2023

(9 тижнів)

Курс Шифр та назва напряму підготовки/спеціальності Практика (назва, термін проведення)
I 061 Журналістика, за програмою

Журналістика та медіакомунікації

Стажування за професійною кваліфікацією

23.01.2023 – 12.03.2023

(7 тижнів)

Переддипломна практика

24.04.2023 – 11.06.2023

(7 тижнів)


ОКР «Магістр»

(заочна форма навчання)

Рік навчання Шифр та назва напряму підготовки/спеціальності Практика (назва, термін проведення)
І 061 Журналістика, за програмою
Журналістика та медіакомунікації
Стажування за професійною кваліфікацією
23.01.2023 – 26.03.2023
(8 тижнів)


Переддипломна практика
27.03.2023 – 14.05.2023
(7 тижнів)