МАГІСТРAM

Основні настанови щодо проходження практики

Правила ведення й оформлення щоденника


УВАГА!!!
Зразок листа-направлення (на вимогу бази практики/стажування) можна завантажити “ТУТСТАЖУВАННЯ ЗА ПРОФЕСІЙНОЮ КВАЛІФІКАЦІЄЮ
(Керівником стажування є призначений розпорядженням співробітник Інституту)

Розподіл магістрів першого року навчання на стажування за професійною кваліфікацією (2-й семестр 2020/2021 н.р.) (СПИСОК) /денна форма навчання/

Стажування триває з 25.01.2021 до 14.03.2021 року.
Захист стажування провести з 22 березня до 24 березня 2021 p.
   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

Розподіл магістрів першого року навчання на стажування за професійною кваліфікацією (2-й семестр 2020/2021 н.р.) (СПИСОК) /заочна форма навчання/

Стажування триває з 22.02.2021 до 18.04.2021 року.
Захист стажування провести з 7 червня до 13 червня 2021 p.


Щоденник стажування за професійною кваліфікацією (ЗАВАНТАЖИТИ)


ЗАВДАННЯ_МАГІСТРИ_СТАЖУВАННЯ_ЗА_ПРОФКВАЛІФІКАЦІЄЮ (ЗАВАНТАЖИТИ)ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

(Керівником переддипломної практики є призначений наказом співробітник Інституту)

Розподіл магістрів ДРУГОГО РОКУ навчання на переддипломну практику (2-й семестр 2020/2021 н.р.) ОНП “Стратегічні комунікації”

Практика триває з 25 січня до 28 березня 2021 року
Захист практики провести з 29 березня до 11 квітня 2021 p.


Розподіл магістрів ПЕРШОГО РОКУ навчання на переддипломну практику (2-й семестр 2020/2021 н.р. ОПП)

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ – практика триває з 26 квітня до 13 червня 2021 року
Захист практики провести з 14 червня до 20 червня 2021 p.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ – практика триває з 19 квітня до 6 червня
Захист практики ЗАОЧНОЇ ФОРМИ провести з 7 червня до 20 червня 2021 p.


!!! Вимоги до захисту переддипломної практики (півторарічна магістратура)


Щоденник переддипломної практики_Магістра (ЗАВАНТАЖИТИ)Положення про інноваційний проект (Магістерська дипломна; півторарічна магістратура)


Положення про наукову кваліфікаційну роботу (Магістерська дипломна; дворічна магістратура)


Заява на затвердження теми кваліфікаційної роботи (ЗАВАНТАЖИТИ)
(подається один примірник тільки на вимогу кафедри)