АФАНАСЬЄВА Катерина Олександрівна

АФАНАСЬЄВА Катерина Олександрівна

08.06.1979

Місце народження: м. Єйськ Краснодар. краю, Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Закінчила з відзнакою ІЖ Київ. ун-ту (2001). Закінчила із відзнакою Академію адвокатури України (2011). Кандидат дис. «Авторське право в контексті діяльності засобів масової інформації України» (2004). У Київ. ун-ті: 2004–09 асист. каф. видавничої справи та редагування; з 2010 доцент. каф. електрон. видань та медіадизайну ІЖ. З 2009 (за сумісн.) старш. наук. співроб. НДІ інтелектуальної власності при АПрН України.

Викладає курси: «Інтелектуальна власність», «Худ. оформлення видань», «Право видавця і редактора».

Наук. інтереси: проблеми інтелект. власності та прав. забезпечення діяльності ЗМІ та видавництв, медіаправо, прав. забезпечення діяльності електрон. видань, історія медіадизайну.

Понад 40 праць, зокрема: Авторське право: Практ. посіб. К., 2006; Захист інтелектуальної власності в шоу-бізнесі: Навч. посіб. К., 2009; Авторське право. Навч.-метод. комплекс. К., 2007; Методика викладання дисципліни «Авторське право» на відділеннях журналістики // Журналістська педагогіка в контексті Болонського процесу: Навч.-метод. посіб. К., 2007; Актуальні проблеми правової охорони періодичних видань // Інтелектуальна власність. 2007. № 3.

Автор: І.М. Забіяка

Опубліковано в Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка

Comments are closed.