Студентський Парламент

Студентський Парламент Інституту журналістики – не організація, не політична структура і навіть не клуб за інтересами. Це великий колектив творчих, ініціативних і небайдужих молодих людей. Усі тут різні: хлопці та дівчата різного віку, різних спеціальностей, але усіх об’єднує одна велика ідея – залишити свій слід в історії Університету та реалізовувати цікаві проекти для студентів, жити справжнім студентським життям та ділитися секретами з іншими.


Як і будь-який серйозний орган, Студентський Парламент має свою правову основу діяльності. Порядок створення та функціонування студентського самоврядування в Інституті регламентується Положенням про студентське самоврядування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, яке приймається конференцією осіб, що навчаються, та затверджується зборами трудового колективу. Студентський Парламент Університету як найвищий виконавчий орган студентського самоврядування у своїй діяльності також керується Регламентом. Прийняті на засіданні Студентського Парламенту рішення є обов’язковими для виконання всіма членами Студпарламенту.

На сьогодні до складу Студпарламенту Університету входить 19 Студпарламентів факультетів (інститутів), 9 департаментів, 4 служби та інші структурні підрозділи.

Члени Студпарламенту займають активну громадянську позицію, беруть участь у соціальних проектах та благодійних акціях, роблять особистий внесок у розвиток культурни і соціальних цінностей.

Що робить Студпарламент:

  • захищає права і законні інтереси студентів;
  • доносить позицію студентства до адміністрації Університету;
  • сприяє участі студентів у громадському житті, навчальній та науково-дослідній роботі;
  • проводить студентські акції, заходи та програми;
  • Ініціює створення наукових студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координує їхню дільність.

Освіта, наука, працевлаштування студентів, соціальна робота, спортивне і культурне дозвілля, інформаційна робота та робота з іншими студентськими організаціями, захист прав студентів – це ті основні напрямки діяльності Студентського Парламенту, у яких кожен студент соже себе реалізувати.

Серед проектів Студпарламенту ІЖ:

  • Благодійна акція «Подаруй дитині тепло»
  • Міс Інституту журналістики