ДОКУМЕНТИ


Освітньо-професійна програма “Туристична журналістика” (2023 р.)


Навчальний план 2023/2024 н.р.Попередні редакції ОПП “Туристична журналістика” (2018 р.; 2020 р.; 2022 р.)

Навчальний план 2021/2022 н.р.

Навчальний план 2022/2023 н.р.Обговорення ОПП “Туристична журналістика” (2023 р.)
До уваги стейкхолдерів – здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців!
У зв’язку із прийняттям Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 06 Журналістика спеціальності 061 Журналістика, робоча група Навчально-наукового інституту журналістики виносить на публічне обговорення освітньо-професійну програму  “Туристична журналістика” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти підготовки фахівців освітнього ступеня магістра в галузі знань 06 “Журналістика” за спеціальністю 061 “Журналістика”.
Запрошуємо зацікавлених осіб до обговорення ОПП (пропозиції подаються через Гугл-форму).
Дякуємо за співпрацю.