ПРЕДМЕТИ

Обов’язкові компоненти освітньої програмиДисципліни вільного вибору студента
(студент обирає один блок і одну дисципліну з переліку)


Вибірковий блок 1. Тренди туристичної журналістики

Дисципліни блоку передбачають набуття компетентностей у сегменті туристичної журналістики. Результатами навчання стануть навички та вміння здобувачів освіти зі створення та поширення якісного відеоконтенту на туристичну тематику, роботи в кадрі, відеомонтажу, організації інформаційного медіазабезпечення основних і додаткових туристичних послуг, підготовки різножанрових медіаматеріалів туристичного спрямування відповідно до сучасних вимог медіакомунікації.

Вибірковий блок 2. Тренди туристичного бізнесу

  • Економіка туризму
  • Правове регулювання туризму
  • Географія туризму

Дисципліни блоку передбачають набуття компетентностей у сегменті діяльності туристичного бізнесу. Здобувачі освіти набудуть знань з питань розробки базових стратегій розвитку діяльності туристичних підприємств, їх ресурсного потенціалу і шляхів підвищення ефективності його використання; ознайомляться з нормативно-правовою базою туристичної діяльності; отримають знання з теорії й методології географічних досліджень та туристичного ресурсознавства.

Вибірковий перелік 1. Професійні тренди