ПРЕДМЕТИ

Обов’язкові компоненти освітньої програми


Вступ до магістерських студій
Лінгвокомунікативістика
Професійна та корпоративна етика
Теорія та історія соціальних комунікацій
Стажування за професійною кваліфікацією
Медіаменеджмент
Практикум із журналістики (туристична тематика)
Медіапідтримка туроперейтингу
Актуальна проблематика туристичних медіа
Медіаконтент у глобальному вимірі
Переддипломна практика
Кваліфікаційна робота


Дисципліни вільного вибору студента
(студент обирає одну дисципліну з переліку)


Вибірковий перелік 1. Фахові майстерні
Спецкурс із журналістики
Спецкурс із медіатворчості
Спецкурс із реклами, зв’язків з громадськістю та виставкової діяльності
Спецкурс із видавничої справи

Вибірковий перелік 2. Тренди сучасного туристичного бізнесу
Відеоконтент у туристичній журналістиці
Правове регулювання туризму
Інноватика в туристичному бізнесі

Вибірковий перелік 3. Професійні тренди
Архітектоніка медіатекстів
Медіазабезпечення ринку туристичних послуг
Організація роботи редакції туристичних медіа